Packaging Solutions

Emballator Tectubes tar betydande steg mot att bli Skandinaviens ledande producent av hållbara plasttuber

Emballator Tectubes har nyligen genomfört en betydande investering i en ny helautomatiserad plastextruderingslinje som möjliggör tillverkning av plasttuber i biobaserade och konsumentåtervunna material med exceptionellt hög tryckkvalitet. Satsningen speglar företagets ambition att bli en ledande producent av hållbara plasttuber i Skandinavien.

Med över 50 års erfarenhet av tubtillverkning i Hjo kombinerar Emballator Tectubes sina väl förankrade traditioner och omfattande erfarenhet med den nya produktionslinjens förmåga att tillverka tuber av biobaserade och återvunna material. Tuberna från Emballator Tectubes används framförallt inom skönhets-, läkedels- och livsmedelsbranschen.

Maskinens flerskiktsteknik gör det möjligt att integrera återvunnet material i tuberna, vilket tydligt signalerar företagets åtagande för hållbarhet och visar att de är väl rustade att möta EU:s nya direktiv. Genom att använda en betydande andel återvunnet material strävar företaget mot att reducera sitt koldioxidavtryck och främja principerna för en cirkulär ekonomi.

– Vår senaste investering är mer än bara teknik – den representerar en ny nivå av effektivitet och hållbarhet. Med hög andel återvunnet material och helautomatiserad produktion är detta förmodligen Europas mest avancerade plastextruderingslinje. Vi kan producera med högre hastighet än andra linjer och samtidigt undvika tunga lyft och manuellt arbete, säger Tobias Lidevei, VD Emballator Tectubes.

Vår senaste investering är mer än bara teknik – den representerar en ny nivå av effektivitet och hållbarhet.

En av de främsta fördelarna med extruderingslinjen är möjligheten att erbjuda exceptionellt hög tryckkvalitet i olika utföranden. Att sömlöst kunna variera mellan flexoteknik, screen och inline foiling i tryckprocessen öppnar upp möjligheter för en bredare och mer mångsidig design, vilket ytterligare stärker företagets förmåga att möta olika kundkrav och branschstandarder. Tack vare den nya trycktekniken kommer Emballator kunna uppnå en helt ny nivå av kvalitet och precision.

– Med den nya linjen garanterar vi den bästa tryckkvaliteten som är möjlig att uppnå. Det är ett stort steg framåt, och vi är övertygade om att detta kommer att sätta en ny standard inom branschen. Den nya extruderingslinjen är en strategisk satsning som positionerar oss som en pålitlig aktör redo att möta de växande behoven och utmaningarna på marknaden, säger Tobias.

Sammantaget representerar denna investering inte bara en ekonomisk strategi utan också ett hållbart och teknologiskt framsteg, som positionerar Emballator som en ledande aktör inom tubtillverkning i Skandinavien och bortom.

Se den nya extruderingslinjen: