Emballator Tectubes framtidssäkrar sin produktion

Internet of things är ett samlingsnamn för vardagsföremål som kan kommunicera med varandra genom en internetuppkoppling. Men även inom industrin finns det ett användningsområde för den här tekniken. På Emballator Tectubes har man ökat sin produktionssäkerhet genom att installera sensorer på produktionslinjerna som håller operatören konstant uppdaterad.

Allt fler produkter blir idag smarta. Det finns smarta lampor, smarta eluttag och även smarta termometrar. Men de här produkterna har inte enbart ett syfte i det egna hemmet, även inom processindustrin finns det stora vinster att hämta. Genom att ha sina produktionslinjer under ständig uppsikt kan Emballator Tectubes finjustera och förbättra för att ha så hög effektivitet som möjligt.

– Genom att göra det här framtidssäkrar vi våra produktionslinjer och möjliggör för oss själva att skydda maskinerna för eventuella skador. Genom att vi kan övervaka alla gränsvärden konstant kan vi till exempel stoppa maskinerna innan en skada sker eller fylla på färg innan det tar slut. Eftersom alla data lagras med hjälp av Herenco i Jönköping kan vi alltid gå tillbaka och lära oss av hur våra produktionslinjer arbetar. Den datan kan vara ovärderlig om man i framtiden skulle använda sig av AI som analyserar datan för att våra maskiner ska gå ännu bättre, säger Anders Andersson, VD Emballator Tectubes

Enkelt att utvidga och utöka
Emballator Tectubes har i dagsläget ingen exakt tidsplan för när det alla linjer ska vara utrustade med sensorer. Fokus ligger på att göra varje linje anpassad utifrån operatörens önskemål och vad denne anser vara viktigt att övervaka. Därför är operatörerna med i processen att planera sina egna linjer. Det är även möjligt för operatören att hålla koll på sin linje direkt i sin mobiltelefon. Då IoT-sensorerna är enkla att installera och justera går även själva installationen relativt snabbt.

– Vi vet kanske inte exakt när vi är färdiga med projektet utan vi tror att det kommer öka med flera sensorer och mätvärden med tiden. Systemen är flexibla och det är väldigt lätt att bygga vidare om man vill. I dagsläget mäter vi bland annat hur mycket material vi matar in i maskinerna jämfört med vad vi får ut, det ger oss en koll på svinnet. Sen mäter vi även hur många timmar maskinerna står still per dygn. Visar det sig att maskinen står still en längre period så kan vi gå in och se över varför den gör det och vad det är för typ av stopp. Allt det här gör att vi kan finjustera produktionen och öka effektiviteten samt se till att våra maskiner inte blir skadade, det sparar vi stora summor på, avslutar Anders Andersson.