Packaging Solutions

Emballator satsar på innovationscentrum för hållbara material och förpackningar

Sverige får ett nytt innovationscentrum för förpackningslösningar. Emballator ska utveckla nya, hållbara material och förpackningar för framtiden.

– Vi ska bidra till kundernas hållbarhetsarbete. Vi kommer att jobba mycket med livscykelanalyser och alternativa material, säger Ulf Nicklasson som är VD för Emballator Plastics & Innovations.

Emballator Plastics & Innovations är en del av Emballator-gruppen med fokus på plast och aluminiumförpackningar. Sedan den första april driver de ett Innovationscentrum i småländska Ljungby. Avsikten är att samordna och förstärka bolagsgruppens erbjudande inom förpackningsindustrin genom innovation och produktutveckling.

– Varje bolag bedriver idag kundanpassad produktutveckling och det ska vi fortsätta att göra. Men genom att knyta samman vår gemensamma kompetens kan vi erbjuda våra kunder en ännu bättre totallösning, konstaterar VD Ulf Nicklasson.

Ulf Nicklasson är kemiingenjör i grunden och har lång erfarenhet av material och innovationsutveckling inom plastindustrin. Närmast kommer han från en VD-tjänst inom livsmedelssektorn.

Innovationscentret blir bemannat med projektledare och experter inom polymerteknik och plastkonvertering. Nu inleds arbetet med att bygga upp den fysiska miljön som beräknas vara i drift under 2021. Man kommer att ha tillgång till processutrustning för formsprutning, formblåsning och extrudering samt mätutrustning för kemiska och mekaniska tester. Här kommer man att utvärdera nya materiallösningar och lösningar för befintliga applikationer – men avsikten är också att hitta tillämpningar och produkter som Emballator kan bygga sina framtida erbjudanden kring. Initialt kommer man att fokusera på förpackningar för livsmedel, färg och kemi samt för farmaceutisk industri och petroleumindustri.

– Ett viktigt fokus blir hållbarhet och livscykelanalyser. Där kommer vi att utveckla alternativa material, inte nödvändigtvis plast. Vi kommer även att söka nya konverteringstekniker för att forma morgondagens förpackningar, säger Ulf Nicklasson.

Visionen är att blir ett erkänt kunskapscentrum dit kunder, leverantörer och samarbetspartners vänder sig med all sin framåtriktade förpackningsutveckling. Kunderna ska erbjudas utbildningar men också tester och utvärdering av idéer och produkter. Ulf Nicklasson hoppas även att man ska kunna bistå kunderna i materialvalet utifrån ett LCA-perspektiv.

– Vi måste alla bli bättre på hållbarhet, oavsett bransch. Därför känns det extra roligt att vi verkar i en koncern med investeringsvilja och där vi ges utrymme att prova nya lösningar. Det här är den enda vägen framåt!

Emballator erbjuder och tillverkar förpackningslösningar till såväl lokala som globala företag och varumärken som verkar inom segmenten livsmedel, kemiteknik, färg, läkemedel, hälsa, livsstil, kroppsvård och kosmetik. Emballator har ca 900 anställda och omsätter drygt 2 miljarder SEK. Våra bolag är indelade i tre affärsområden Emballator Metal Group, Emballator Plastics & Innovation och Emballator Packaging UK, med 10 tillverkningsenheter i Sverige, Finland och Storbritannien.