Packaging Solutions

Emballator – Räkna på riktigt!

Emballator Tectubes har under hösten deltagit i ett projekt som heter Smartmatte i Åstorps Kommun. Syftet med projektet är att verklighetsförankra matematik och sprida kunskap till elever på högstadiet om vilka olika arbetsplatser det finns i Åstorps Kommun.

En del i projektet är att deltagande företag tar fram olika räkneuppgifter som visar hur matematik används på respektive företag och låter eleverna träna på detta, matteboken är digital och finns på smartmatte.se.

Emballator Tecutubes försäljningschef Jim Johannesson har deltagit på lektioner vid uppstarten på Björnekullaskolan i Åstorp för att svara på frågor samt presentera Emballator Tectubes som en framtida arbetsgivare för skolans elever.

”Att delta i denna typ av projekt är både roligt och givande både för oss som företag och för eleverna”, säger Jim Johannesson.

Eleverna får inte bara varierande och verklighetsförankrad matematik, de får även en inblick i olika yrken och arbetsplatser som finns i deras närhet. Den tydliga kopplingen mellan uppgifterna och verkliga händelser på arbetsplatser är viktigt för elevernas intresse för ämnet men även för näringslivet.

”Jag hoppas att jag har träffat någon av mina framtida medarbetare under dagarna i skolan” avslutar Jim.