Emballator miljonsatsar på sina aluminiumlinjer

Johan Törner är ny tillförordnad vd för Emballator Tectubes sedan några månader tillbaka. Den viktigaste uppgiften som han har framför sig är att automatisera och digitalisera bolagets aluminiumlinjer i Hjo.

– Vår ägare har skjutit till åtta miljoner kronor till projektet. Tanken är att det ska vara klart 2021. Våra linjer ska då få en effektivare och säkrare process som innebär att vi kan göra fler tuber per timme, säger han.

Emballator Tectubes har en lång tradition av att utveckla, designa och producera, tuber. Bolaget har fabriker i Hjo och Åstorp och planerar att tillverka cirka 300 miljoner tuber under 2020.

Anders Andersson slutade som vd i höstas för att ta sig an nya utmaningar. I hans ställe har Johan Törner gått in som tillförordnad vd. Ett av de första uppdragen var att representerar företaget på Näringslivgalan i Hjo.

Emballator Tectubes erhöll då Näringslivschefens pris. I motiveringen låg tonvikten på företagets sociala engagemang på orten.

– Det betyder mycket för oss att få den här utmärkelsen. Vi är den största privata arbetsgivaren i kommunen. Därför ska vi ta ett stort socialt ansvar. Det ingår även i Herencos värdegrund, den gröna påsen, att värna om samhället där vi verkar, säger han.

Johan Törner är 45 år och bor i Hjo tillsammans med sina fyra söner. Han började på företaget 2010 som controller, blev ekonomichef i samband med att bolaget förvärvades av Herenco och är sedan maj förra året också platschef på anläggningen i Åstorp.

Från och med 1 dec är han dessutom tillförordnad vd på företaget.

– Vårt mål är att växa som bolag och det medför flera utmaningar. Vi tänker satsa på vårt aluminiumprojekt först och främst för att kunna vara konkurrenskraftiga. Syftet är att ta tillbaka kunder som vi har tappat till konkurrenter, men även hitta nya kunder och marknader, säger han.

Miljö- och hållbarhet är en annan viktig fråga som kommer att kräva ett stort fokus från företagets sida framöver. Emballator Tectubes tillverkar nästan 200 miljoner plasttuber per år och plast är idag ett hett diskussionsämne.

– Vi jobbar med våra produkter utifrån ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv för att hitta sätt att minska vårt klimatavtryck. Det kan handla om att få fram alternativa material som exempelvis växtbaserad plast, säger han.

Anläggningen i Hjo har 10 produktionslinjer för aluminium. Mycket av övervakning, justeringar och kontroller sker idag manuellt. Den processen ska automatiseras och digitaliseras med hjälp av den nya investeringen.

Det innebär bland annat att visionskameror monteras på tryckverken och att olika typer av givare som sköter övervakning av olika delar i processerna.

– De nya hjälpmedlen ställer andra krav på operatörerna än tidigare men vi kommer att utbilda personalen i dessa nya system löpande och ha en ganska lång inkörningsperiod innan alla delar är på plats, säger han.

Johan Törner är uppvuxen i en företagarfamilj på landsbygden. Han har en idrottslig bakgrund och förutom att han är ordförande för IFK Hjo så tränar han även ett ungdomslag samt spelar i IFK Hjo:s P35 lag. Det är ett ”gubbalag” som han lite skämtsamt säger. När han talar om sitt ledarskap återknyter han gärna till sportens värld.

– Mitt ledarskap handlar om att få ihop laget eller gruppen så att alla jobbar mot samma mål. Som ledare är det viktigt att lyssna på de idéer som kommer från våra medarbetare på företaget och med hjälp av dessa styra företaget mot dess visioner och mål. Med engagemang, delaktighet och respekt för varandras roller och kompetens så får man ett vinnande lag, säger han.

Man planerar under 2020 att tillverka 85 miljoner aluminiumtuber på anläggningen i Hjo. Det är således en viktig hörnsten i bolaget.

– Aluminium är ett rent material utan tillsatser vilket gör att våra aluminiumtuber enkelt går att återvinna och produkterna blir på detta sätt hållbara. Det gör att vi ser stora möjligheter att nå nya marknader där man tidigare inte använt aluminium tuber, säger han.