Packaging Solutions

Emballator Lifestyles sport och vattenflaskor – Ett säkert miljöval

Emballator Lifestyle har tagit fram sport- och vattenflaskor som är tillverkade av förnyelsebar råvara till 96 procent. De är samtidigt koldioxidnegativa och återvinningsbara och fungerar som vanliga plastflaskor.

– De är ganska unika på marknaden, samtidigt som de inte skiljer i pris från en vanlig plastflaska. Det gör att allt fler väljer våra produkter. Vi levererar exempelvis dem till de stora motionsloppen, gym, flera butikskedjor samt profilföretag, säger Robin Erdås, affärsområdeschef.

Emballator Lifestyle startade för tre år sedan i Borås. Det är ett sälj- och marknadsbolag med ett högt fokus på hållbara sport och vattenflaskor.

Bolaget anammade relativt tidigt idén om att framställa miljövänliga flaskor. De är nu utvecklade och ute på marknaden.

– Vi har redan många kunder och våra flaskor fortsätter att ta marknadsandelar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den del som växer snabbast är försäljningen av reklamflaskor. Vår målsättning är att öka den totala försäljningen med 15 procent per år.

Emballator Lifestyle erbjuder cirka femton olika flaskor i storlekar från 30 centiliter till en liter. De finns att få i alla möjliga färger. Själva tillverkningen sker på systerföretagen Emballator Melleruds Plast som gör flaskan och hos Emballator Växjö Plast som tar fram kapsylerna.

– Våra vattenflaskor fungerar som vanliga plastflaskor. De är designade, slitstarka, och lätta att ta med sig och använda. De är även livsmedelsgodkända och fria från gifter. Dessutom minimerar man miljöbelastande transporter när man väljer våra lokalproducerade produkter, säger han.

Den biomassa som används är hämtad från restprodukter till sockerindustrin. Sockerrören å sin sida absorberar och tar upp koldioxid. Det tillsammans med en effektiv process gör att koldioxidpåverkan fram till slutkund blir koldioxidnegativ.

Emballator Lifestyle använder även stora delar energi från vind och vattenkraft i sin tillverkning och på taket på kontoret sitter solceller. Det gör att hela framställningen av flaskan är ytterst miljövänlig.

Men det är inte den enda energivinsten.

– Det kräver 300 gånger mer energi för att leverera en liter producerat flaskvatten än att tappa upp en liter vatten från kranen. Våra flaskor kan man använda under flera år innan de körs till återvinningen. Det gör att den som köper flaskor av oss gör en stor miljönytta under lång tid, konstaterar han.