Packaging Solutions

Emballator Innovation Center växer – storsatsning på hållbar förpackningsutveckling

Under 2020 startade Emballator, helägt av Herenco, uppbyggnaden av sitt innovationscenter för förpackningslösningar i Ljungby, Småland. Nu påbörjas bygget av utvecklingsyta, konferenslokaler och kontor i anslutning till Emballator Lagans lokaler.

Från vänster: Marcus Wahlgren, Fastighetsansvarig, Mats Jeppsson, Innovation Manager, Ulf Nicklasson, VD Emballator Packaging Innovations, Håkan Larsson, VD Emballator Lagan.

– Vi ser redan att våra ytor inte räcker till för vår ambitionsnivå och har nu tagit det första spadtaget för en utbyggnad på 760 kvadratmeter. I våra nya lokaler kommer vi att kunna utveckla och testa material och förpackningslösningar för framtiden. Den här satsningen är strategiskt viktig för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål, säger Ulf Nicklasson, VD för Emballator Packaging Innovations AB.

Maskinutrustning samt pilotlinjer med flerskiktslösningar som kan producera mindre serier av de produkttyper som bolag inom Emballator Plastics & Innovations tillverkar idag kommer att finnas i innovationscentrets lokaler. Utbyggnaden skapar även möjligheten att investera i annan typ av utrustning som är anpassad för morgondagens material och processer.
– Då vi strävar efter att minska beroendet av fossila material ger denna investering i större anpassade lokaler oss helt andra förutsättningar att testa och utvärdera nya material och tekniker. Detta är helt rätt steg i vår vision är att bli ett erkänt kunskapscentrum dit kunder, leverantörer och samarbetspartners vänder sig med hållbar förpackningsutveckling, säger Mats Jeppsson, Innovation Manager och ansvarig för Emballator Innovation Center.

För Emballator Lagan Plast innebär tillbyggnaden att samarbetet mellan bolaget och innovationscentret stärks, samtidigt som utvecklingsmöjligheterna utökas för personal på bolaget.
– Nu får vi en bättre möjlighet till att göra fördjupade tester och kontroller i vår vardag. Det blir även en språngbräda för vår utvecklingsavdelning som kan växa inom koncernen. Tillsammans kommer vi utveckla våra kompetenser och det är oerhört positivt, säger Håkan Larsson, VD på Emballator Lagan.

Emballator Innovation Center utvecklar framtidens förpackningslösningar och drivs i samarbete med samtliga bolag inom Emballator Plastics & Innovations. Lokalerna förväntas stå klara i december 2021.
– Att Innovation Center på kort tid har gjort sig ett namn i branschen och nu kan växa ytterligare är otroligt roligt och spännande. Satsningen är viktig på många sätt, inte minst ur ett hållbarhets- och framtidsperspektiv. Vi är otroligt stolta över att vara en del av innovationsarbetet som sker inom Emballator, säger Lovisa Hamrin, Herencos ägare.