Packaging Solutions

Emballator expanderar på brittiska östkusten

Emballator Packaging UK expanderar och har förvärvat TEF Transport. Företaget tillhandahåller transport, lagring, logistik och distributionstjänster för flera olika branscher.

Emballator Packaging UK startades för omkring 20 år sedan i Bradford, England. Sedan dess har den brittiska grenen av Emballator utvecklats stadigt, både när det kommer till miljötänk och lönsamhet. Under våren 2018 förvärvade de transportbolaget TEF Transport som i sin tur hade förvärvat Millfield Transport, ett bolag som omfattas av affären. Tillsammans omsätter de över 115 MSEK och har en vagnpark på fler än 60 lastbilar och 100 trailrar.

Vd:n berättar
– Istället för att köpa in tjänsten externt ville vi hålla pengarna inom koncernen, säger Gerard Dibb, vd på Emballator Packaging UK.

Därför beslöt de sig för att förvärva ett transportbolag.

– TEF Transport har både stora lagerutrymmen och är godkända för lagring av matvaror vilket kommer kunna komplettera vår verksamhet på ett bra sätt.

Transportbolaget drivs dels från Scarborough på Storbritanniens östkust, två timmar från Bradford, och dels från York som bara ligger 40 minuter bort. Placeringen mitt i landet underlättar för fortsatt expansion, menar Gerard.

– TEF kommer ge oss en ännu starkare infrastruktur för våra transporter och kommer framledes leverera alla Emballators produkter. Efterhand kommer vi även kunna plocka upp våra kunders leveranser och på så vis erbjuda dem ett ekonomiskt attraktivt alternativ.