Press

Ekonomisk tillväxt och hållbarhet – examensarbete med tydligt mål

”Hur kan hållbarhet bidra till finansiella resultat?” Det är frågeställningen som Noa Pruth och Carl Oksanen undersöker i sin masteruppsats hos Herenco. Genom en kvalitativ studie vill duon ge bolagen inom Herenco Invest förslag på hållbarhetsaktiviteter som kan verka som ekonomiska drivare.

Noa Pruth, till vänster, och Carl Oksanen.

Under sista året på Linköpings universitet och slutspurten mot civilingenjörsexamen i industriell ekonomi ville Noa Pruth och Carl Oksanen kombinera hållbarhet med sin kunskap inom finans. Deras examensarbete handlar därför om att analysera hur investeringsbolag och dess innehav kan arbeta strategiskt med hållbarhet och förbättra sina finansiella resultat.

Båda har lokal anknytning och är uppvuxna i Bankeryd respektive Tenhult, vilket var en bidragande faktor till att examensarbetet görs hos just Herenco.

– Vi sökte efter ett företag i Jönköpingstrakten och ville ha något inom investeringar, finans och förvärv. Vi fick tips om Herenco och när vi träffade Ulf och Samuel (VD och vice VD Herenco Invest) kändes det väldigt bra, säger Carl Oksanen.

– Sedan är det kul med Herenco som är en aktiv koncern, både genom förvärv och som ägare. Herenco har ju också redan en bra Hållbarhetsagenda vilket bara förstärker värdet av det vi gör, säger Noa Pruth.

Hitta hållbarhetsinitiativ

Genom intervjuer med Invest-bolagen Nimex, Leif Arvidsson AB, Acticon och LGG Inneklimat samt nyckelpersoner på Herenco är målet att hitta hållbarhetsinitiativ som bolagen kan arbeta med för att stärka sin finansiella ställning.

– ”Vilka områden är viktigast? Vad ska bolagen fokusera på för att nå finansiella resultat av det? Vill man vara ledande inom hållbarhet på existerande marknad eller nya marknader?” Det är det som vi vill förstå, säger Noa.

– Vi vill även kunna paketera hållbarhetsarbetet och se hur Herenco kan hjälpa bolagen mer. Vi har gjort interna och externa intervjuer för att lyfta perspektiv både från intressenter och externa experter, säger Carl.

Att paketera och tydliggöra hållbarhet som en värdeskapande möjlighet, tror Noa och Carl kan bli viktigt för bolagen inom Invest i framtiden.

– Med hjälp av Herenco Invests organisation kan bolagen använda hållbarhet i olika dimensioner och faktorer som en styrka. Det kan vara en möjlighet att särskilja sig från konkurrenter och användas för ekonomisk tillväxt. Helt enkelt att etablera sig som en hållbar aktör, säger Carl.

– Vi hoppas kunna jämföra olika innehav och se gemensamma drag som kan förstärkas på Herencos nivå. Att se styrkor, svagheter, var det finns gap och tydligt se vad man kan göra i de olika verksamheterna är värdet till Herenco, säger Noa.

”Bra med flera perspektiv”

Sedan januari 2022 arbetar Maria Edqvist Schultz som Head of Sustainability på Herenco. Resultaten från examensarbetet hoppas hon kunna använda i arbetet framöver.

– Det är alltid bra med flera perspektiv på hållbarhet och att kunna ta del av det som Carl och Noa arbetar med känns väldigt spännande. När det gäller hållbarhet och kopplingen till finansiellt resultat är det något som är grundläggande för vårt hållbarhetsarbete, säger Maria.

NYHETER