Einav är ny verksamhetsutvecklare på Hamrin Foundation

Einav Peretz-Andersson vill bygga broar mellan industri, offentlig sektor och akademi. Som ny verksamhetsutvecklare på Hamrin Foundation är det hennes uppdrag att möjliggöra mötesplatser och projekt som förverkligar denna idé.

Einav föddes i Jerusalem, Israel. Hon inledde sin yrkeskarriär som officer i den israeliska armén, efter att ha fullgjort tre års värnplikt. Einav flyttade sedan till Tel Aviv och tog en Masterexamen i public policy från Tel Aviv University. Efter utbildningen arbetade hon som projektledare inom IKT-branschen.

– Mycket i min karriär har handlat om att träffa rätt person vid rätt tillfälle, att se möjligheteter och att våga tänka annorlunda och lita på sitt eget omdöme, säger Einav.

Einav flyttade till Sverige 2004 och tog examen i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). De senaste åren har Einav arbetat som programansvarig och lärare vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Hon är nu ansvarig för Masterprogrammet AI Engineering och 2020 inledde Einav sina forskarstudier inom gränsområdet mellan AI och företagsekonomi. Inom ramen för sina forskarstudier arbetar hon med internationella partners från såväl akademi som industri.

– Jag tror att min nyfikenhet och ambition att göra riktig skillnad genom att utmana mig själv att tänka nytt, kombinerat med stödet från individer som verkligen har trott på mig, har gjort att jag kunnat utvecklats både som programansvarig och doktorand.

Arbetet inom Hamrin Foundation handlar om att hitta den bästa modellen för samarbete mellan industri, offentlig sektor och akademi, menar Einav.

– Jag vill inspirera människor att våga tänka annorlunda, finna nya idéer och sätt att förverkliga dessa på. Enligt mig har Hamrin Foundation en möjlighet att ta en aktiv roll för att utveckla Jönköping, både vad gäller näringsliv och utbildning. På det sättet kan vi skapa ett bättre samhälle, säger Einav och fortsätter:

– Det kan handla om att skapa attraktiva mötesplatser och arenor där unga talanger får möjlighet att interagera med industri och offentlig sektor. Det kan också handla om att ge industrin bättre verktyg för att hamna rätt i dialogen med akademin.

 

Fotnot: Hamrin Foundation hette tidigare Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse eller Hamrin-stiftelsen. Läs mer här.