Digital säljutbildning för att maximera kundmötet

Att det senaste året har inneburit förändringar är inget nytt. För säljorganisationer inom Herencos bolag gick fysiska möten från att vara vardag, till att vara något ovanligt. Därför har Herenco, tillsammans med Finnveden Säljkraft, erbjudit medarbetare att gå en digital säljutbildning. Med handfasta tips och fokus på att maximera det digitala kundmötet.

— På bara några veckor hoppade vi fram flera år i framtiden. Många av oss hade inte haft kontakt med Teams på det sättet innan och allt kändes nytt. För att driva affärer, projekt och hålla kontakten blev det enormt viktigt, säger Henrik Hallgren, säljare i Östergötland på Herenco-ägda PacsOn.

Utbildningen bestod av två tillfällen. Del ett med en genomgång av verktyget samt presentationsteknik och del två där varje deltagare fick hålla en presentation. Deltagarna på utbildningen blandades mellan bolagen inom Herenco och totalt har runt 120 personer inom koncernen gått utbildningen.
— En sak som jag tog med mig är att kraven på bra förberedelser ökar i ett digitalt möte. Jag tog också med mig hur man bygger en bra presentation och skapar en bra känsla i mötet, säger Henrik och fortsätter:
— Men det har även gjort att vi har vässat vårt kunderbjudande. Genom att bli proffsiga och kompetenta på det digitala mötet har vi blivit bättre på det vi gör.

Hur tror du att fördelningen mellan digitala och fysiska möten kommer att se ut framöver?
— Jag känner att det fysiska mötet många gånger har blivit ett komplement till det digitala och inte tvärtom. Avstämningar, nya affärer eller projekt går bra att starta upp digitalt och sedan följa upp med ett besök där vi till exempel testar hos kund. Det digitala mötet känns inte längre som ett tillfälligt alternativ, även om det fysiska mötet är viktigt för oss.

Finnveden Säljkraft (FSK) har tagit fram utbildningen och innehållet i den. Jonas Gallneby, FSK, tycker att det är ett krav att kunna hålla i ett riktigt bra digitalt möte.
— Det är viktigt för att kunna hålla kontakten med kunden på ett lättare och fortare sätt, skapa värde och hålla i gång kundrelationen. Att förneka vikten av det digitala mötet idag är som att förneka mobilen som ett verktyg, säger Jonas.

Mycket förändrades inom sälj under 2020. Vad ser du för trender inom sälj framöver?
— Hybridmöten är en trend, att kunna vara hos en kund, titta på en lösning och där och då kunna ringa in en annan leverantör eller kollega och direkt lösa problemet. Men sedan är trenden tydlig generellt, allt kommer handla om följsamhet och att se till att vara top of mind hos kunden. Du måste tillföra ett värde hos kunden, vara närvarande och hitta nya vägar, säger Jonas.