Det regionala ledarskapet måste samlas

Lovisa Hamrin, Herencos ägare, engagerar sig för regionens utveckling. I en debattartikel bjuder Lovisa, tillsammans med andra drivna företagare, in till dialog om regionens framtid.

DEBATT: Publicerad i Jönköpings-Posten 2021-05-31.

Till politiker och tjänstemän i Region Jönköpings län och Jönköpings kommun.
Snart ser vi ljuset i tunneln. Förändringar för företag har aldrig skett så snabbt. Nya krav ställs på snabb omställningsförmåga. Nya tjänster och produkter skapas, vilket ger nya möjligheter för vår region. Men det gör sig inte självt! Vi måste hjälpas åt. För att klara det måste politik, näringsliv och akademi samlas.

Delar av länets näringsliv, till exempel industrin, har klarat pandemin bra. Strategiska beslut har lett till att många står starka. Nu när industrin investerar i högre grad återhämtar sig tjänstesektorn. Den så viktiga besöksnäringen kommer ta sig i takt med att restriktioner minskar. Vårt län är bland de mest industritäta i landet. Många företag är internationella med hög tillväxt. Delar av länet har en låg utbildningsnivå. Intresset att utbilda sig och jobba inom industrin är lågt. Det är en ekvation som inte går ihop. Länet har stora utmaningar med arbets-/studiependling och är bland de sämsta gällande jämställdhet. I jämförelse med andra län är företagens satsningar på forskning och utveckling små. Men, vi ser potential!

Regionens vision är det mest tillgängliga, hållbara, attraktiva länet. Frågan är vad som görs och när? Länets företag fortsätter utvecklas, många goda initiativ i länet sker i privat och offentlig regi, insikterna och resurserna finns. Men tillvaratas alla möjligheter? Nyttjas styrkorna? Hur kraftsamlar vi för att skapa förutsättningar för länets boende, näringsliv, besökare? Hur ska regeringen våga satsa på vårt län, exempelvis med en ny höghastighetsbana?

Genom tydlighet och prioritering. Genom att näringslivets behov står i centrum för samverkan mellan det offentliga och privata. Vi ser inte denna samverkan eller tydlighet idag. Vi saknar en arena där vilja och engagemang att leda utvecklingen samlas. Ett fungerande innovationssystem förutsätter att de tre delarna; näringsliv, akademi och offentlig administration, går i takt och pratar med varandra. Det är vårt gemensamma ansvar att säkerställa det. Därför bjuder vi in till dialog om regionens framtid, med fokus på näringslivets utveckling.

Följande behöver stärkas!
Utbildningsnivån. Kompetenshöjande insatser inom industrin behövs för att öka omställningsförmågan. Attraktionskraften för personer med högre utbildning behöver höjas. Intresset för praktiska gymnasieutbildningar behöver öka. En plattform som verkligen fungerar mellan skola och näringsliv för strategisk och långsiktig kompetensförsörjningen behövs.

Infrastruktur. Länets läge erbjuder fantastiska, men i stor grad outnyttjade möjligheter på grund av bristande infrastruktur. Att vänta på att staten, i en mycket avlägsen framtid, prioriterar detta är orimligt. Om det krävs, låna till investeringar.

Handlingskraft och mod. Största hindret mot utveckling är försiktighet och kortsiktighet. Vi måste göra entreprenörerna, i näringslivet och politiken, till hjältar och följa deras mod att ta risker!

Ett bra samhälle utvecklas i samverkan mellan offentliga, näringslivet, akademin och föreningslivet. Vi säger att denna samverkan över åren blivit sämre. Vi vill ändra på det! Vi vill samverka. Vi har idéer. Vi vill engagera oss. Vill ni vara med?

Stefan Alvarsson, vd OnePartnerGroup
Stefan Engdahl, vd Midaq
Lovisa Hamrin, ägare och arbetande ordförande Herenco
Peter Hellgren, vd Consid
Jerker Moodysson, vd Jönköpings International Business School
Cecilia Nilsson, styrelseordförande Handelskammaren i Jönköpings län
Sandra-Stina Vesterlund, vd Doxa Plastics
Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län