Den gröna påsen – kärnan i vår nya Uppförandekod

Herencos Uppförandekod har fått ny paketering och delvis uppdaterat innehåll. Under 2021 är ett av våra fokus att nå ut med Uppförandekoden till samtliga helägda bolag.

Uppförandekoden i sig är inte ny, men den är uppdaterad och paketerad på ett nytt sätt. En del av uppdateringen innebär att Den gröna påsen, som togs fram 2015, har fått ta mer plats. Med andra ord är det nu våra värderingar som format vår Uppförandekod.

Det som skapar vårt företagsklimat och vägleder oss när vi fattar beslut är våra värderingar i Den gröna påsen. Värderingarna formaliseras sedan i Uppförandekoden som innehåller regler om arbetsvillkor, barnarbete, ekonomisk rapportering, sekretess, miljöfrågor, korruptionsbekämpning, regelefterlevnad, antidiskriminering, intressekonflikter och mutor.

— Alla medarbetare inom koncernen ska bli utbildade i den nya Uppförandekoden under 2021. Det är viktigt att Uppförandekoden är högt upp på agendan och att den når ut till alla medarbetare i bolagen, säger Marie Andersson, HR-ansvarig Herenco.

Internt i varje bolag kommer den lokala vd:n att ansvara för utbildning till samtliga medarbetare. I steg två kommer bolagen att få möjlighet att uppdatera sina kontor och produktionslokaler med material som andas Den gröna påsen.

— Att vi nu tar nästa steg och når ut med Den gröna påsen hela vägen i våra bolag är enormt viktigt. Det är där som den gör mest skillnad och ska vara en del av vardagen, säger Daniel Häggström, Affärsutvecklare Herenco.