Press

Delägda balkongföretaget Balco siktar mot Nordisk position – förvärvar finländska Riikku Group

I måndags informerade Balco Group AB (Publ), en ledande aktör inom balkongbranschen med fokus på att erbjuda innovativa, patenterade och energieffektiva lösningar för flerbostadshus, att man förvärvar snabbväxande Riikku Group Oy i Finland och med det, ytterligare 40mEuro (2023) att läggas till Balcos egen försäljning om 1334 mSEK (2022).

Genom förvärvet etablerar Balco en robust position på den finländska balkongmarknaden och stärker utbudet inom segmentet nybyggnation. Förvärvet förbättrar Balcos marknadsställning i Norden och är i linje med koncernens långsiktiga strategi. Balco – grundat i Växjö 1987 – har under senaste 10 årsperioden jobbat upp en tydlig position som ledande aktör inom balkongbranschen med fokus på innovativa, patenterade och energieffektiva lösningar. Koncernens kundanpassade produkter bidrar till att öka livskvaliteten, säkerheten och värdet på boenden. Genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess har Balco Group och dess 500 medarbetare full kontroll över sin värdekedja från produktion till leverans.

”Förvärvet av Riikku Group är det hittills största som Balco Group har genomfört och stärker vårt erbjudande i Finland samt vår position som den marknadsledande balkongleverantören i Norden. Genom Balco Groups kompetens inom renovering ser vi stor potential att öka Riikkus försäljning inom detta segment. Vidare ser vi en god potential att sälja Riikkus produkter på våra andra marknader.” säger Camilla Ekdahl, VD och koncernchef för Balco Group.

”Det känns inspirerande att få vara med på Balco Group’s tillväxtresa och jag ser fram emot att få vara med och utveckla och stärka Riikku ytterligare” säger Joakim Petersen-Dyggve, VD för Riikku Group Oy.

Att våga investera i framtiden när marknadsläget är utmanande

Carl-Mikael, du har varit med på resan sedan Balco börsnoterades 2017 och har gradvis vuxit från att vara ankarinvesterare till att bli huvudägare i bolaget. Vad är din reflektion?

”Vår styrelseordförande Ingalill Berglund och VD Camilla Ekdahl gör ett väldigt bra jobb tillsammans. Troligtvis ett unikt team på börsen – två drivna och kompetenta kvinnor på två kritiska ansvarsposter. Ingalill har utvecklat vårt styrelsearbete på flera plan, inte minst genom att tillföra ordning och reda och struktur” säger Carl-Mikael och utvecklar det hela;

”Struktur, transparens och öppenhet möjliggör ett mer dynamiskt styrelsearbete. Det gör att vi kan bedöma affärsmöjligheter på ett balanserat sätt när det kommer till framtid och investeringar. I kombination med Camillas djupa operativa kunskap om bolaget och hennes handlingskraft, vågar vi agera offensivt även när marknadsklimatet är mer utmanande”.

Ständigt skapa Framtid

En nyfiken fråga till dig som del av ägarfamiljen – vad driver Er?

”Vi har ett uttalat mål och fokus i allt vi gör och det handlar om att växa och ta bolag vi är engagerade i till framkant inom sina respektive nischer. För oss är det viktigt att vi alla – medarbetare, kunder och partners – är motiverade och känner stolthet över jobbet vi gör tillsammans så vi kan vara relevanta för våra kunder och bidra till samhällsutveckling över tid. Då gäller det att ta möjligheten till goda affärer när de kommer, avslutar Carl-Mikael Lindholm.

Nyfiken på mer?

Kontakta Carl-Mikael Lindholm, affärsutvecklare och ansvarig för våra börsinnehav. Han är också valberedningens ordförande och Ledamot i Balcos styrelse. Du når honom på 073-67 45 328 eller carl-mikael.lindholm@herenco.com

Anders Davidsson, CEO Herenco-koncernen, är rätt person att prata med när det gäller våra samlade framtidsplaner och hur vi tar oss dit. Du når honom på 070-545 70 80 eller anders.davidsson@herenco.com Lästips: Framtidsskapande ägarskap – Herenco

För mer information om Balco och förvärvet, kontakta: Camilla Ekdahl, VD och koncernchef, 070-606 30 32, camilla.ekdahl@balco.se eller Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, michael.grindborn@balco.se