Indoor Climate

Curant stärker affärsområdet Indoor Climate

Under 2023 blev Curant Klimat AB i Örebro en del av Herencos affärsområde Indoor Climate. Med teknisk kompetens för lösningar som reglerar både värme och kyla är Curant en bred klimatpartner. Med en stark ägare ökar chanserna för Curant att nå sina mål om geografisk tillväxt, i och bortom Mälardalen.

Curant Klimat säljer klimatprodukter för inomhusmiljöer samt tillhandahåller teknisk rådgivning. Företaget grundades 2003. Produktportföljen består av bland annat radiatorer, konvektorer, fläktluftvärmare och luftridåer. Deras kunder är VVS-installatörer och VVS-konsulter, och projekten är både stora och komplicerade.

Johan Lindholm och Christian Nordling har varit delägare tillsammans i 14 år. De började som minoritetsägare men fick så småningom möjlighet att köpa loss bolaget och forma det utifrån sin egen vision.

– Vår idé är att erbjuda ett brett utbud, säger Christian. Genom att ha en större del i affären kan vi underlätta i flera led för vår kund. Färre leverantörskontakter gör processen enklare.

Vår idé är att erbjuda ett brett utbud. Genom att ha en större del i affären kan vi underlätta i flera led för vår kund.

Christian Nordling

Geografisk tillväxt

Johan och Christian har en önskan om att Curant ska fortsätta växa geografiskt på den svenska marknaden. Det har tagit dem 10 år att komma dit de är idag med värmeprodukterna. Framöver vill de ha samma ställning på marknaden när det gäller kyla.

– vill ha helheten kring Indoor Climate, och vi vill vara med och göra ett avtryck i branschen, förtydligar de. Här kommer Herenco som starka ägare att vara viktiga.

Delade värderingar

Herenco äger idag 80% av bolaget, resterande 20% delar Johan och Christian på och de ser fram emot att fortsätta vara med och utveckla affären.

– Vår vision är att vi ska vara föredömen. Med det menar vi att vi ska lämna varje avslutat projekt med högt huvud. Alltid känna stolthet i att vi gjort vårt bästa, förklarar Christian.

– Den raka och ärliga inställningen till affärer delar vi med Herenco, påpekar Johan. Det känns bra.

Nu har det gått ungefär ett halvår sedan Herencos förvärv och en del nya rutiner har hunnit sätta sig.

– Vi är digitaliserade i hög grad, vilket har underlättat förändringarna, förklarar Johan. Digitaliseringsresan gjorde vi i samband med att vi köpte loss företaget. Då bytte vi affärssystem och skaffade bra rutiner, fortsätter han. Sedan dess har det varit full fart.