Vinnaren i 50/50 Challenge är utsedd

Vinnaren var ganska självklar, säger Christian Silvasti på Emballator Plastics & Innovations. KTH hade en världsunik lösning med ett nytt material. Deras provtub är mjukare, starkare och mer attraktiv för kunderna. De nådde målet. Det vinnande laget bestod av enbart kvinnor, vilka alla hade högre teoretisk kompetens än de andra deltagarna i tävlingen.

Under 2015 inleddes ett projekt mellan Herenco, Emballator Tectubes och företaget iKnow-Who. De lät forskare och studenter tävla om att utveckla en befintlig produkt. Valet föll på tuben som vi brukar se fylld med Kavlis hamburgerdressing.

Se trailer för projektet här:
5050_trailer_160303

Utmaningen var att Kavlituben med hamburgerdressing skulle tillverkas på halva tiden med hälften så mycket material men med förbättrade egenskaper och prestanda. 
KTH, Lunds universitet-team lugi, Lunds universitet-team Malmö och Imperial College i London tävlade i sex månader med uppgiften. 
Ett ovanligt komplext uppdrag.
11 maj presenterades slutförslag.

- Vinnaren var ganska självklar. KTH hade en världsunik lösning med ett nytt material. Deras provtub är mjukare, starkare och mer attraktiv för kunderna. De nådde målet, säger Christian Silvasti på Emballator Plastics & Innovations. 

Det vinnande laget bestod av enbart kvinnor, vilka alla hade högre teoretisk kompetens än de andra deltagarna i tävlingen. Även övriga lag hade idéer som Emballator vill använda.

- Vi vill kombinera det bästa från alla.

Nu återstår världspatent och förändring av tubtillverkningen innan produkten kan börja marknadsföras under nästa år.
Christian Silvasti ångrar inte att Emballator deltog i projektet.

- Det är ett bra exempel på hur man kan föra ihop Herencos bolag och universitetsvärlden. 

- För många företag är det kanske inte självklart att ta hjälp av forskare, men jag är en innovativ optimist. Vi kan lära av varandra men talar inte alltid samma språk. Kommunikation är viktig och ju längre i processen vi kom, desto tryggare kändes det. 

Projektet har både gett bolaget något för framtiden och nya möten med duktiga människor.

- Man måste våga vara öppen för oväntade möten och våga utmana. Finns det en bred väg till det gemensamma målet så är det inte lika viktigt hur man kommer dit, säger Lovisa Hamrin.

Nyheter