Catwalk – Initiativ och satsningar vi valt att stödja av ett enda skäl: De behövs och har ett angeläget syfte!

Herenco Holding engagerar sig till och från i initiativ som har ett angeläget syfte och får det gjort utan administrativt krångel.

När Per Johansson på Glada Hudik berättade om en filmidé han hade, men att det saknades 15 miljoner så var det självklart att ställa upp.

Varför då? Jo, för i filmen Catwalk får vi följa funktionsnedsatta Emma Örtlund när hennes dröm om att gå på catwalken i New York uppfylls. Filmens budskap handlar om alla människors lika värde och rätt att drömma. Fördomarna om funktionsnedsatta är fortfarande omfattande där mobbing, utsatthet och marginalisering är en del av vardagen. Glada Hudik-teatern har jobbat i decennier för att förändra det på ett ihärdigt och nyskapande sätt. Filmen hade premiär 31 januari 2020 och kommer visas i olika kanaler under resten av året.

Herenco Holding har också byggt skolor tillsammans med Ankarstiftelsen i Mexico resp. Colombia, för utbildning och kunskap är bästa sättet att ge utsatta barn en plats i samhället.
Tillsammans med Entreprenörsskapsforum är vi under 2019-2020 med och kartlägger utanförskapet i Sverige ihop med konstruktiva förslag på hur marknadsekonomins logik och företagsamhet faktiskt kan hjälpa de mest utsatta.

På hemmaplan, närmare bestämt Värnamo står en fantastisk koboltblå flygel i konsertsalen på Gummifabriken. Det var den sista pusselbiten kommunen saknade 2019 för att få en komplett symfoni på plats, och Herenco Holding såg till att det möjliggjordes utifrån tesen ”finns det kultur, så ökar chanserna att platsen i stort kan utvecklas”. Familjen Hamrin har investerat betydande belopp i Vandalorum, ett samtida konst- och designmuseum som på senare tid etablerat sig som en immateriell och intellektuell attraktionsplats med nationell räckvidd.

Avslutningsvis kan nämnas, att alla våra bolag har självständigt mandat att stödja olika typer av initiativ som stödjer civilsamhället, inte minst föreningsverksamhet riktat mot barn- och ungdomar.