Balco Group gör fastigheter energismarta med inglasade balkonger

För Balco Group är balkongen mer än något som höjer människors livskvalitet och värdet på bostäder. Den är också steget till grönare fastigheter. Koncernens vd Camilla Ekdahl berättar om detta – och tryggheten i att ha en långsiktig huvudägare i Herenco.

En inglasad balkong kan sänka energiförbrukningen i en lägenhet med upp till 30 procent. Därför använder Balco Group balkongen som en pusselbit i den gröna omställningen, ett grepp som visat sig vara helt rätt i tiden. Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ska hela fastighetsbeståndet i EU vara klimatneutralt till 2050. Målet ska till stor del uppnås genom renovering av befintliga byggnader med dålig energiprestanda.

– Vi ser att balkongrenoveringar kan vara en trigger till att göra andra aktiviteter kopplade till omställningen. I samband med att vi renoverar och glasar in fastighetens balkonger kan vi till exempel installera solceller och luftvärmepumpar. Detta är särskilt relevant i Norge där man främst har eluppvärmda hus, berättar Camilla Ekdahl, vd på Balco Group.

Camilla Ekdahl, vd på Balco Group.

Det ursprungliga bolaget i koncernen, Balco AB, startades 1987 av en smålänning, Lars Björkman, med ett stort mått entreprenörsanda. Det arvet är högst närvarande i Balco Group, som nu samlar åtta dotterbolag verksamma i Norden, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Polen. Med olika ingångar jobbar företagen med balkong- och fasadrenoveringar.

– Våra bolag har byggts upp av entreprenörer. Det finns en stolthet, ett kvalitetstänk och ett ansvarskännande som vi förstås värnar om och vill ska finnas kvar även efter att vi har gått in som ägare. Bolagen driver sina affärer och sätter egna priser, men andra bitar, som inköp och viss produktion, sköts gemensamt, förklarar Camilla.

Vi ser att balkongrenoveringar kan vara en trigger till att göra andra aktiviteter kopplade till omställningen.

Camilla Ekdahl, vd på Balco Group.

Valmöjlighet för kunden viktigt

I början av 2024 gjorde Balco Group sitt största förvärv hittills, när finländska Riikku Group välkomnandes in i koncernen. Under våren förvärvades ett annat finskt bolag, Suomen ohutlevyasennus Oy, som främst jobbar med fasadrenovering. Steg för steg stärker Balco Group sin förmåga att ta ett helhetsgrepp kring energieffektivisering av fastigheter.

– Samtidigt som vi samarbetar och jobbar tillsammans i större projekt, är bolagen konkurrenter. Det är viktigt att det får vara så. Majoriteten av våra bolag kan byta balkongplattor, men de jobbar med olika typer av plattor. Kunden ska få olika erbjudanden och välja det som känns bäst, säger Camilla och fortsätter:

– I början hade vi diskussioner kring om vi skulle ha en gemensam säljkår för hela Balco Group, men vi landade i att det blir bäst för kunden när det finns valmöjligheter. Jag kan inte sticka under stol med att det har varit en utmaning att hitta balansen mellan konkurrens och samarbete, men jag tycker att vi har lyckats bra.

Balco AS - Mannsverk Boliglag, Bergen - före och efter renovering samt inglasning med Balcos system

Herenco är en långsiktig ägare

Sedan mars 2021 är Herenco huvudägare i börsnoterade Balco Group, med en ägarandel på 27 procent.

– Herenco är en långsiktig ägare, som inte kräver kortsiktiga vinster som kan drabba tillväxten på lång sikt. Det är en stor trygghet för oss. Carl-Mikael Lindholm på Herenco som är ledamot i vår styrelse är inte bara aktiv på styrelsemötena, utan slår en signal då och då för att stämma av. Samarbetet fungerar väldigt bra.

Vårt samtal med Camilla äger rum i mars 2024. Trenden under fjolårets sista kvartal håller i sig – fler och fler bostadsrättföreningar och fastighetsägare vågar ta beslut kring underhåll, stärkta av signaler som pekar på att räntetoppen är nådd. Vi ser dock att beslutsprocesserna tar längre tid än tidigare.

– Behovet av att renovera och bygga energismarta bostäder har ju inte försvunnit. Under den utmanande perioden har vi självklart träffat kunder precis som vanligt, så när de välvill ta beslut är det Balco Group och något av våra bolag som de tänker på, säger Camilla.