Packaging Solutions

Automatisering gör succé på Emballator Metal Group i Ulricehamn

På Emballator Metal Group i Ulricehamn är pappersexercisen ett minne blott. ”Vi har minskat administrationen i våra interna logistikprocesser drastiskt. Tiden som vi sparar investerar vi i strategisk utveckling och att stärka vår konkurrenskraft”, säger Supply Chain Manager Sabina Wetterlund.

”Målet har varit att få bort pappershanteringen och det har vi verkligen lyckats med. I dag finns alla våra plocklistor digitalt. När plocklistorna hanteras av truckföraren direkt i appen, blir vårt lager realtidsuppdaterat vilket är ett av våra effektmål.”
Ur ett kundperspektiv innebär förändringarna att vi får snabbare processer och kan förbättra saldosäkerhet och leveransprecision, konstaterar Sabina Wetterlund

Rent praktiskt innebär det att vi har implementerat appsystemet Neptune, som ett komplement till det befintliga affärssystemet SAP.
Apparna, som har döpts till ”Apply”, ligger ovanpå SAP och har ett mer lättarbetat gränssnitt. Resultatet är färre administrativa moment och ett minskat antal knapptryckningar, vilket sparar mycket tid som kan användas till annat, mer strategiskt viktigt arbete i verksamheten, berättar Sabina Wetterlund:

Vi upplever att vi ligger i framkant med den här typen av teknologi. Samtidigt driver våra systerbolag i Emballator egna, spännande automationsprojekt och tanken är förstås att vi ska kunna dela våra erfarenheter. Vi trodde nog att det skulle bli lite jobbigt med förändringen – att så många skulle behöva sätta sig in i något nytt.
Men istället har projektet skapat ett sug efter ännu mer och bättre systemstöd bland dem som har deltagit. Jag skulle vilja säga att medarbetarna har blivit rejält mycket mognare digitalt, och framförallt orädda. Nu kommer det in så många önskemål om vidareutveckling att jag knappt hänger med i svängarna. Och det är jätteroligt!”, säger Sabina Wetterlund.