Människor

Anders G. Carlberg summerar 40 år med Herenco

Anders G. Carlberg har varit en del av Herencos styrelse sedan 1981 och var under 19 år styrelsens ordförande. Nu lämnar Anders styrelsen och summerar 40 år med Herenco.

Vid bolagsstämman 2019 tog Lovisa Hamrin över ordförandeposten i Herenco Holdings styrelse. Anders G. Carlberg avtackades efter 19 år i rollen och fick en annan roll i styrelsen. Ett viktigt kapitel i Herencos historiebok fick en punkt och ett nytt kapitel inleddes.
— Det har varit 40 spännande år med bolaget och det har varit en fin utveckling under de här åren. Bolaget har genomgått en stor förändring, det kom från tidningsvärlden och har sedan utvecklat en förpackningsindustri. På grund av de stora omställningarna som har skett i tidningsvärlden har man lämnat sina rötter och det är, tycker jag, ett fantastiskt exempel på hur man vågar ta stora beslut som på rätt sätt utvecklar bolaget framåt. Man inser hur framtiden ser ut och fattar sina beslut efter det, det är framsynt, säger Anders G. Carlberg.

Den största förändringen som Herenco genomgått under åren med Anders som styrelseordförande är just förflyttningen från tidningsverksamheten, till industrin.
— Bolaget är välkonsoliderat och har alla förutsättningar att växa framöver, genom investeringar i befintliga anläggningar och förvärv. Sedan har man en ägarbild med familjebolag i fjärde generationen som har utvecklat en framsynthet, klokhet och ett sätt att driva företag med gott omdöme och eftertanke. Men framför allt att man också månar om sina anställda. Sedan har man byggt en fantastisk position när det gäller förpackningar i Norden.

Sedan 2019 har Anders varit ledamot i styrelsen och på så sätt fortsatt att bidra med sin erfarenhet och kompetens. Nu tar styrelsen en ny form och nya röster i form av bland andra Kersti Strandqvist tar vid.
— För bolagen ska man se till att man i första hand sköter de verksamheter man har idag. Men även att komma upp med förslag om investeringar. Det viktigaste blir nu att hitta tillväxt och att hitta rätt strategiskt när man gör större investeringar. Att inte utveckla är att stå still, man måste utveckla hela tiden. Man får inte bli förvaltare, man måste vara utvecklare, säger Anders och tillägger snabbt:
— Sedan är det viktigt att det ska vara kul. Det ska vara kul att arbeta och att utveckla. Då känner man tillfredsställelse.

40 år med Herenco innebär även 40 år med familjen Hamrin. Först med Christina Hamrin och Stig Fredriksson, de senaste åren i nära samarbete med Lovisa Hamrin och Carl-Mikael Lindholm.
— Det fina med ett familjeägt bolag är att du har en synlig ägare. Jag tycker det är oändligt mycket bättre än institutionella ägare. Den synliga ägaren har ett ansvar ekonomiskt och moraliskt. Att arbeta med Lovisa har varit fantastiskt. Hon är en så härlig, så duktig och rolig person. Hon funderar, är eftertänksam, klok och gör det väldigt bra, säger Anders.

Herencos ledstjärna ”Ständigt skapa framtid” togs fram för några år sedan och Anders G. Carlberg har, enligt Lovisa Hamrin, varit en viktig förebild för innebörden.
— Anders har varit en ledstjärna och tittat framåt, plockat upp och sagt att ”Det fixar du”. Jag tvivlar ibland på om vi reder ut det här, men då har han alltid trott på oss, på mig och Carl-Mikael och på mina föräldrar. Därför är han en ledstjärna och det viktigaste är att Anders alltid har varit den han är och det har betytt väldigt mycket, säger Lovisa.
— Jag har haft förmånen att få sitta med så länge. Jag vill bara säga ”Lycka till”, det kommer att gå bra, säger Anders.

Herenco Holdings styrelse består av Lovisa Hamrin, ordförande, Kenneth Bengtsson, Jan Svensson, Gabriella Sahlman, Torbjörn Egerhag, Carl-Mikael Lindholm och Kersti Strandqvist.

I samband med årsstämman 2021 lämnar, utöver Anders G. Carlberg, även Sofia Axelsson sin roll i styrelsen.