Amedia och Mittmedia förvärvar Hall Media

Hall Media AB får nya ägare. Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse tecknade igår ett avtal om att sälja tidningsgruppen till Amedia och Mittmedia. Hall Media består av tio abonnemangstidningar, åtta gratistidningar samt en egen tryck- och distributionsverksamhet.

Hall Media AB är baserat i Jönköping och är med sina 70 000 abonnenter och över 250 000 dagliga läsare den ledande leverantören av lokala nyheter i Jönköpings Län, Kronobergs Län och Västra Götalands Län. De största dagstidningarna är Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, Smålänningen och Falköpings Tidning. Koncernen omsätter 500 miljoner SEK.

Lovisa Hamrin, som är ordförande för Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse och som nu avyttrar Hall Media, säger att försäljningen är motiverad av det som är i regionens och de lokala tidningarnas bästa intressen:

– Jag värnar mycket om både vår regions fortsatta utveckling och det fria och öppna samhället. Amedia är ledande i Norden på att driva en mångfald av olika tidningar och är mycket framgångsrika i sin digitala transformation med lokaljournalistik som affärsidé. Digitaliseringen driver på branschens konsolidering vilket gör det nödvändigt att ingå i ett större sammanhang för att finnas kvar. Därför är jag glad över att kunna ge Hall Media de förutsättningar som bolagets nya ägare har och som också krävs för att kunna fortsätta utvecklas i rollen som en samhällsutvecklande och lokalt närvarande aktör med egen journalistik i vår region, säger Lovisa Hamrin.

Amedias VD Are Stokstad, som blir ny ordförande i Hall Media, säger att han är hedrad av det förtroende som familjen Hamrin har visat Amedia och Mittmedia genom försäljningen av det anrika företaget:

– Vi kommer att bidra till tillväxten och utvecklingen för viktiga lokala tidningar i en central del av Sverige och se till att tidningarna och regionen har en tydlig röst i samhället” säger Stokstad och fortsätter: ”Vår vision är att skapa starka, lönsamma lokala tidningar baserade på oberoende kvalitetsjournalistik. Detta motsvarar Jönköpings-Posten och de andra titlarnas historiska uppdrag. Bra lokaljournalistik är det bästa receptet för digital framgång.

Avtalet innebär att Amedia direkt förvärvar 49 procent av aktierna i Hall Media. Mittmedia, där Amedia äger 20 procent, blir ägare till de andra 51 procenten.
Genom de nya ägarna blir Hall Media en del av en större tidningsgemenskap. Amedia och Mittmedia har totalt 115 lokala tidningar i sin portfölj. Mikael Nestius, affärsansvarig för Mittmedia, är också glad över få med Hall Media i det lokala tidningssamarbetet.

– Vi stärker nu ett efterfrågat partnerskap mellan viktiga lokala och regionala tidningar i Sverige. Samarbetet innebär att vi kan hålla teknik och andra kostnader nere, utbyta redaktionella erfarenheter och stödja varandra på annonsmarknaden, säger Mikael Nestius. Han påpekar att Mittmedias tidningar, genom att använda det han beskriver som ”Amedia-metoden”, har stärkts avsevärt under det senaste året. ”Vi kommer nu att göra allt för att uppnå en god utveckling av Jönköpings-Posten och de andra titlarna på Hall Media, säger Mikael Nestius.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Det ingångna avtalet kräver att transaktionen godkänns av Konkurrensverket.

Kontaktpersoner:
Lovisa Hamrin, ordförande Hamrinstiftelsen, tlf: +46 70 787 78 26
Are Stokstad, vd Amedia, tlf: +47 911 91 175
Mikael Nestius, affärschef Mittmedia, tlf: +46 70 266 63 77