18 månader för att lägga robust grund – nu ökar vi fokus på hållbarhet och innovation i alla led

Herenco AB står idag på stadiga ben i form av förpackningskoncernen Emballator med verksamhet i UK, Metal och Plast samt den lokala samarbetspartnern PacsOn med ett brett sortiment inom wellösningar och förnödenheter.

Emballator är ett företagsbygge som vi har byggt upp steg för steg under lång tid. Det som började med metallförpackningar i Ulricehamn är idag en tvåmiljarders-koncern i Norden och England. Med en bred produktportfölj inom metall och plast levererar vi till internationella kunder inom livsmedel och färg- och kemibranschen. En viktig del i att åstadkomma detta har varit förvärv. Vårt senaste förvärv är en Metal-verksamhet i Finland som har fallit ut väl. Det blev väl omhändertaget och vi har fått synergieffekter med vår befintliga verksamhet.
PacsOn är en leverantör av förpackningslösningar och förbrukningsmaterial vars bolag finns representerade från Malmö i söder till Kiruna i norr. De lokala PacsOn-bolagen har under många år byggt upp en kunskap och kompetens när det gäller att hitta lösningar som hjälper kunden att nå sina mål och bli framgångsrika.

Thomas Bergdahl
Thomas Bergdahl är VD för Herencos industri- och handelsföretag sedan 2018. Han kommer närmast från det börsnoterade färgföretaget Sherwin-Williams, där Thomas har haft exekutiva poster med inriktning mot både norra Europa och regionerna EMEAI – Europe, the Middle East, Africa, and India. Thomas har också tidigare arbetat som Business Controller på Herenco.
Efter att Thomas hade studerat maskiningenjör på Njudungs gymnasium i Vetlanda blev det Master of Business Administration på Handelshögskolan i Jönköping samt teknologistudier på Ingenjörshögskolan i Jönköping. Thomas tycker att det viktigaste för framtiden är att stärka en kommersiell kultur samt skapa förutsättning för innovation och hjälpa våra medarbetare att växa och utvecklas.

”Focus on the wildly important” – Excellence i Sälj, Innovation och HR
Att arbeta med **Sales Excellence** ligger oss varmt om hjärtat. Det hjälper oss både att utveckla våra befintliga kunder för långsiktiga partnerskap och att attrahera nya kunder. Utbildning, kunskapsöverföring, och att arbeta strukturerat med CRM-system är viktiga delar i detta. Teamet på PacsOn fick nyligen en historiskt stor kundorder som ett resultat av aktivt säljarbete som fokuserar på erbjudandet, vilket är glädjande för oss!

För det andra har vi innovation. Genom att förstärka vår innovationskultur kommer vi säkerställa ett ökat mervärde för våra kunder och ett förstärkt samarbete. Hållbarhet och biomaterial är viktigt, inte minst för Emballator Plast, där vi nyligen tog fram en UN-klassad hink för avfall från Covid-19 patienter. När man är kund till Herenco har man också tillgång till de senaste innovationerna.

För det tredje är HR också en viktig framtidsfråga. Om vi lyckas att utveckla de individuella medarbetarna för att nå nästa nivå så utvecklar vi bolaget i samma riktning. Tillsammans med ett antal spännande externa rekryteringar har vi under året lyckats förstärka humankapitalet i våra bolag. Vi ser gärna internrekryteringar och genom Herencos storlek skapar vi möjligheter till detta.

Men först en stabil grund
Lönsamhet och en bra värderingsgrund ger oss stabilitet. Emballator Mellerud Plast, som tillverkar formblåsta flaskor och dunkar är ett bra exempel på detta. Bolagets fokus på kärnsortiment och kundvärde bidrog till att lönsamheten höjdes över koncernsnittet. Det hjälper Emballator Mellerud Plast att generera de kassaflöden som krävs för framtida investeringar och utöka partnerskapen med våra kunder.

Starkt team på plats
I koncernen har vi starka lokala bolag med fullt resultat- och balansansvar som vi är stolta över. För att ytterligare förstärka affärsmodellen har vi resurser på koncernnivå i form av affärsutveckling, produktionsutveckling, IT, HR och Finans. Det är glädjande att se när våra lokala bolag och koncernfunktioner krokar arm och jobbar tillsammans, allt ifrån att utveckla nästa generationens ledare till att genomföra större investeringsprojekt.

Stabila processer och mer automation
Stabilitet i den dagliga processen är en förutsättning för en lönsam affär. Jag är mycket nöjd med den förbättring av leveransprecisionen som vi har gjort i exempelvis Emballator Ulricehamn för att säkerställa hög kundnöjdhet. I Ulricehamn tillverkas ett brett sortiment av förpackningslösningar i bleckplåt med kunder i hela norra Europa.
För att långsiktigt kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt sortiment i de olika Herenco-bolagen har vi fokuserat på automation och digitalisering i våra interna processer. I Emballator Växjöplast tillverkas olika typer av förslutningslösningar i form av kapsyler och tubhattar. Där har vi under året satsat stort på att automatisera hela produktionsflödet. Investeringen frigör produktionsyta och ökar kapaciteten. I PacsOn satsar vi på digitalisering och nya webblösningar. Vi är mycket stolta över tjänsterna i vår nya webblösning och stora möjligheter till standardiserade orderflöden.

Hållbarhet och materialutveckling
Under året har vi beslutat att starta upp ett Innovationscenter i Ljungby. Visionen för plast-sidan är att bli ett erkänt kunskapscentrum dit kunder, leverantörer och samarbetspartners vänder sig med all sin framåtriktade förpackningsutveckling. Ett viktigt fokus blir hållbarhet och livscykelanalyser.
Sedan några år tillbaka tillverkar vi plasthinkar av 100% återvunnen plast i Emballator UK. Vi har ett konstant flöde av förfrågningar från kunder och samarbetspartners på produkter i återvinningsbara och biobaserade material, men vi hjälper gärna fler partners.

Nästa steg: internationalisering
Herenco har genom åren gjort ett bra jobb inom Sverige och Norden. Emballators etablering i Bradford, UK har vuxit på ett fantastiskt sätt och närmar sig nu 500 MSEK i omsättning. För att ytterligare öka internationaliseringsgraden och erbjuda våra nyckelkunder en ökad internationell närvaro tittar vi både på förvärv och egna etableringar utanför våra huvudmarknader.