Affärssystemansvarig till Herenco

Vi söker en kommunikativ och relationsskapande Affärssystemansvarig som med energi och struktur vill ansvara för att verksamheten har rätt systemstöd idag och i framtiden. I rollen arbetar du verksamhetsbrett med Herenco-koncernens tillverkande verksamheter med fokus på Emballator-bolagen.

Som Affärssystemansvarig är du en nyckelperson och arbetar tvärfunktionellt där du identifierar och samordnar behov från de olika verksamheterna gällande lösningar, processflöden och utbildningsbehov. I rollen agerar du projektledare i utvecklingsprojekt samtidigt som du har huvudansvar gentemot systemleverantörer vad gäller upphandlingar, förhandlingar och avtalstecknande. Du förväntas även att förmå skapa delaktighet och systemägarskap samt hitta synergier och sprida ”best practice” mellan bolagen. Din interna organisation består av en Systemspecialist som du har formellt personalansvar för.

Du har god erfarenhet av och kunskap om affärssystem, gärna med inriktning på logistik och produktion. Som person har du en god verksamhetsförståelse och en analytisk förmåga att kunna omvandla verksamhetens behov till systemlösningar. Du är van att arbeta såväl strategiskt, taktiskt som operativt och har tidigare erfarenhet från lite större och mer komplexa affärssystem. I rollen ingår många kontaktytor och din förmåga att skapa förtroende och bygga relationer är väsentlig. Som person är du kommunikativ och kan förmedla kunskap på ett tydligt och enkelt sätt. Du har ett positivt, utmanande och lösningsfokuserat angreppssätt som tillsammans med din uthållighet är viktig för att nå framgång i rollen. Tjänsten är placerad i Jönköping och du rapporterar till IT-chef.

I den här rekryteringen arbetar vi tillsammans med VEM AB som är specialiserade på rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar och kvalificerade specialister. Vi önskar din ansökan via deras hemsida www.vem.se så snart som möjligt men senast 2 december. Har du frågor angående tjänsten besvaras dessa av Lisa Florby på 036-570 11 80.

Ansök här: https://www.vem.se/aktuella-uppdrag/visa-uppdrag/?rmjob=1614

Herenco är ett familjeföretag i fjärde generationen. Vi drivs av omsorg om samhällena vi verkar i och har ett synligt, personligt och engagerat ägarskap som skapar handlingskraft i vardagen för våra bolag. Tillsammans med våra 1,600 medarbetare skapar och säljer vi idag kundupplevelser för ca 3,5 mdr årligen. Verksamheten består av sex grenar: Emballator, PacsOn, Hall Media, Hamhus, Vättern Industrier och Herenco Invest.