Möt Andreas Andersson på Herenco

Du arbetar som driftansvarig IT på Herenco, hur kom du in på den yrkesbanan?

– Efter min examen i datanätteknik från Jönköpings Tekniska Högskola, fick jag jobb som nätverkstekniker. Jag trivdes väldigt bra i den rollen, men har allt eftersom bytt roll och nu de senaste åren har jag landat i en roll som driftansvarig IT här på Herenco. Jag har alltid varit intresserad av IT så att det var inom det området som jag skulle jobba har jag nog alltid vetat.

Vad gör du under en arbetsdag?

– Mycket i min roll går ut på samordning, vilket motsvarar den mer övergripande delen av vad jag gör under en arbetsdag. Dels är det samordning av leverantörer internt mellan våra kunder, dels våra bolag och deras leverantörer. I det ingår också uppföljning av leverans mot alla parter. I min roll arbetar jag också med integrationer eftersom allt fler processer digitaliseras. Även datasäkerhet är ett område som jag arbetar mycket med och som blivit än mer aktualiserat nu det senaste på grund av den ökade osäkerheten i världen.

"Det är otroligt viktigt att hänga med i utvecklingen. Jag lär om och lär nytt hela tiden vilket är väldigt kul och inspirerande."

Vilka är de största utmaningarna med yrket och vad är det bästa och mest utvecklande?

– För mig hänger det ihop, utmaningen och det absolut roligaste i mitt yrke är att rollen ständigt utvecklas och förändras. Mycket av det som jag lärde mig under min utbildning är idag irrelevant. Det är otroligt viktigt att hänga med i utvecklingen. Jag lär om och lär nytt hela tiden vilket är väldigt kul och inspirerande. Mycket av det som jag har lärt mig är sådant som jag snappat upp på vägen när man samarbetat med kollegor och leverantörer. Det som händer i omvärlden påverkar mitt yrke i stort som smått.

Hur tror du att IT-branschen kan komma att se ut och förändras de närmaste åren?

– Vår omvärld digitaliseras i en allt snabbare takt och det gör den även inom Herencos affärsområden. Med digitaliseringen kommer många möjligheter, men det ställer samtidigt större krav på oss inom IT-branschen. När våra verksamheter blir mer och mer digitala uppstår också frågeställningar kring datasäkerheten i våra system. Något som kommer att vara helt central framåt när det kommer till IT.

Lär känna fler i teamet

Linn Leicht, Produktansvarig på Hagab

Linn Leicht, Produktansvarig på Hagab

Linn Leicht, Produktansvarig på Hagab

Emil Karlsson, Design- och utvecklingsingenjör på Emballator Växjö

Emil Karlsson, Design- och utvecklingsingenjör på Emballator Växjö

Emil Karlsson, Design- och utvecklingsingenjör på Emballator Växjö

Oskar Drott, Ekonomichef på FloorCo

Oskar Drott, Ekonomichef på FloorCo

Oskar Drott, Ekonomichef på FloorCo

Marie Kristoffersson, Underhållschef på Emballator Ulricehamn

Marie Kristoffersson, Underhållschef på Emballator Ulricehamn

Marie Kristoffersson, Underhållschef på Emballator Ulricehamn

Jonatan Flyckt, Affärsutvecklare Data Scientist på Herenco

Jonatan Flyckt, Affärsutvecklare Data Scientist på Herenco

Jonatan Flyckt, Affärsutvecklare Data Scientist på Herenco

Ulf Rostedt, VD på Herenco Invest

Ulf Rostedt, VD på Herenco Invest

Ulf Rostedt, VD på Herenco Invest