För passionerade entreprenörer

Invest

Framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer

Herenco Invest har som uppdrag att bredda Herencos utbud genom att gå in på nya marknader. På så sätt planerar vi långsiktigt och bidrar till Herencos framtid.

Vi skapar lönsam tillväxt på ett decentraliserat sätt. Genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag, som leds av passionerade entreprenörer, bidrar vi till hållbar samhällsutveckling. Gemensamt skapar vi framtidens moderna företag.

 • Förvärvskriterier

  Vi sätter stor vikt vid idén och människorna bakom bolaget. Vi bryr oss om bolagskulturen, värderingarna och passionen som finns bland medarbetarna. Även om inte alla kriterier nedan uppfylls kan vi förvärva, om affären kan ge andra strategiskt eller finansiellt intressanta möjligheter.

  •  Kunderbjudandet
  •  Marknads- och utvecklingspotential
  •  Kvalitet i kundrelationer
  •  Beprövad affärsmodellen som säljer
  •  Långsiktig och hållbar lönsamhet
  •  Egna produkter, tjänster och koncept
  •  Samsyn på framtidsresan och värderingar
 • Herenco som ägare

  Som ditt bollplank uppvisar vi engagemang, hög tillgänglighet och enkel, jordnära kommunikation. Vi är ett oberoende familjeföretag och det ligger i vårt ursprung att vara ödmjuka inför bolagets idé, förmåga och särart.

  •  Aktivt ägarskap, genom styrelsearbete och decentraliserad organisationsmodell
  •  Energi och framåtanda
  •  Industriellt nätverk inom flera branscher och kunskapsområden
  •  Tillgång till senaste forskningen genom vår stiftelses akademiska nätverk
  •  Hög kompetens inom finansiering, förvärv och investeringsbedömning
  •  Tydlig plan för bolagets fortsatt utveckling och tillväxt
  •  Utvecklingsmöjligheter inom Herencogruppen
  •  Finansiell kraft
 • Läs mer om Herenco Invest

  I vår broschyr kan du läsa mer om vår affärsidé, strategi och förvärvsprocess.

  Ladda ner broschyren här!