Innovation

Innovation och produktutveckling är viktiga delar i alla Herencos bolag. Majoriteten av innovationsarbetet sker inom respektive bolag där kunskap och resurser finns samlade runt bolagets verksamhet.

Tillsammans med Emballator startade Herenco under 2020 Emballator Innovation Center. Inom Emballator Innovation Center pågår arbetet med att utveckla morgondagens förpackningar. Fokus ligger på utveckling och tester av nya material samt framtagande av nya innovativa produkter. ICE drivs i samarbete med flera bolag inom Emballator-koncernen.

Emballator Innovation Center

På Emballator Innovation Center utvecklas morgondagens förpackningar.

Innovationscentret är placerat i Ljungby och där finns tillgång till processutrustning för formsprutning, formblåsning och extrudering samt mätutrustning för kemiska och mekaniska tester. Här finns experter inom polymerteknik och plastkonvertering som tillsammans med erfarna projektledare utvärderar nya materiallösningar och lösningar för befintliga applikationer.

Läs mer här

  • Ignite knyter samman storbolag och startups

    Ignite Sweden har byggt upp en plattform där storbolag och industri kan möta startups som kan lösa deras utmaningar inom nya tekniker.
    Herenco är en del av Ignite och medverkar bland annat på Ignites matchmaking-dagar där vi får möjlighet att träffa startups. Detta ger oss unika tillfällen att få in nya idéer och öka takten i vår egen innovation. Samtidigt ger det oss möjlighet till samarbeten som kan skapa nya affärsmöjligheter både för Herenco och startup-företagen.

    Under 2020 har Herenco träffat ett 30-tal startups och ett par av matchmaking-träffarna har lett till ytterligare samarbete.

    Läs mer om Ignite här