Innovation

Innovation och produktutveckling är viktiga delar i alla Herencos bolag. Majoriteten av innovationsarbetet sker inom respektive bolag där kunskap och resurser finns samlade runt bolagets verksamhet.

Tillsammans med Emballator startade Herenco under 2020 ett Innovationscenter (ICE). Inom ICE pågår arbetet med att utveckla morgondagens förpackningar. Fokus ligger på utveckling och tester av nya material samt framtagande av nya innovativa produkter. ICE drivs i samarbete med samtliga bolag inom Emballator-koncernen.

Nyfiken?

  • Ignite knyter samman storbolag och startups

    Ignite Sweden har byggt upp en plattform där storbolag och industri kan möta startups som kan lösa deras utmaningar inom nya tekniker.
    Herenco är en del av Ignite och medverkar bland annat på Ignites matchmaking-dagar där vi får möjlighet att träffa startups. Detta ger oss unika tillfällen att få in nya idéer och öka takten i vår egen innovation. Samtidigt ger det oss möjlighet till samarbeten som kan skapa nya affärsmöjligheter både för Herenco och startup-företagen.

    Under 2020 har Herenco träffat ett 30-tal startups och ett par av matchmaking-träffarna har lett till ytterligare samarbete.

    Läs mer om Ignite här