Nolato

Nolato är en börsnoterad koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Man utvecklar och tillverkar produkter inom plast, silikon och TPE. Kunderna finns över hela världen och inom område såsom medicinteknik, industri och nya teknologier. Nolato är noterat på Nasdaq Stockholm.

27
Antal bolag
8 700
Antal anställda
11 610
Omsättning (MSEK)
Besök Nolatos webbplats

Delägt med styrelserepresentation.