Nimex

Nimex Group är en tillverkande entreprenör och leverantör av innovativ solavskärmning som gynnar hållbar arkitektur, exteriört och interiört. Företaget tillverkar produkter för såväl kommersiella fastigheter som privata hem. Nimex utvecklar och producerar produkter i egen produktionsanläggning, vilket ger bolaget full kontroll över hela tillverkningskedjan och skapar trygghet för kunder kring leveranssäkerhet och kvalitet.

Produktion och huvudkontor ligger i Mullsjö.

4
Antal bolag
62
Antal anställda
103
Omsättning (MSEK)
Besök Nimexs webbplats

Helägt.