Hamhus

Hamhus är ett Herencoägt fastighetsbolag i Jönköping som verkar lokalt, centralt och brett, med fokus på samhällsfastigheter, kommersiella lokaler och kontor. Verksamhetens ambition är att växa genom förvärv och nyexploatering.

14
Fastigheter
3
Antal anställda
43
Omsättning (MSEK)
Besök Hamhus webbplats

Helägt av Hamrin Foundation.