Hagab är ett starkt varumärke i ventilationsbranschen. Bland annat tack vare ett antal innovativa produkter som hindrar brandgaser att spridas i ventilationen. All utveckling och tillverkning sker vid anläggningen i Taberg söder om Jönköping. Företaget startade som legotillverkare i mitten av 1980-talet, men har offensivt satsat på egen produktutveckling i samarbete med relevanta partners – ventilationskonsulter, brandskyddsexperter, installatörer och arkitekter.

1
Antal bolag
26
Antal anställda
73
Omsättning
Besök Hagabs webbplats

Helägt, drivs av Herenco Invest.