Balco

Balco utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem som används vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Kunderna är bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.

Huvudkontoret tillsammans med produktionen ligger i Växjö med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.

9
Antal bolag
467
Antal anställda
1 120
Omsättning (MSEK)
Besök Balcos webbplats

Delägt med styrelserepresentation.