Möt Per och Lovisa

I ett samtal med och mellan Lovisa Hamrin och Per Gerleman avhandlas högt och lågt, hårt och mjukt, samt vikten av att stanna upp och dricka kaffe. Herencos framtid är det övergripande ämnet för samtalet, Pers roll i denna inte minst. Det nystartade bolaget, Herenco Invest har funnits sedan i mitten av september och tar allt tydligare form. VD Per Gerleman är personen som ska ta planerna för Herenco Invest vidare till handling. Med sig i bagaget har han arton år på SEB i olika roller, däribland kontorschef i Jönköping, regionchef och en plats i bankens nationella ledningsgrupp.

Lokal förankring och långsiktigt växande

Herenco Invests uppdrag är att ge sig in på nya marknader i syfte att köpa företag med potential att växa. Man har ingen brådska och man kommer gå omsorgsfullt fram i sökandet efter intressanta bolag. För att hamna rätt vill man komma in tidigt i affärsprocessen, lägga tid på att lära känna företag, bygga relationer och kanske bli partner i vissa fall.

Skalbarheten är ett viktigt kriterium när man letar företag. Enligt Per ska det finnas en potential att växa och en kvalitet, både i tankarna som ligger till grund för företaget och i de människor som ska genomföra förändringarna.

– Vi tittar också på var i kedjan man befinner sig och vill gärna se att det finns en kundrelation, eller åtminstone en möjlig väg att nå dit. Vi söker inte i första hand underleverantörer utan företag med möjligheter till egen kreativitet och gärna ett mått av nytänk, utvecklar Per.

– Det här är en utvecklingsmöjlighet och en läranderesa för oss, fyller Lovisa i. Herenco Invest kommer vara vårt stora Green house, där värmen är mer påskruvad. Vi har en stor frihet att gå in i bolag vi inte har erfarenhet av sedan tidigare och gradvis växa in i vår roll.

Lovisa och Per betonar att företagen man förvärvar inte behöver vara färdiga med sitt utvecklingsarbete, däremot måste det finnas en vilja att utvecklas.

“Herenco Invest kommer vara vårt stora Green house, där värmen är mer påskruvad.”

Första mötet väckte nyfikenhet

Per Gerleman och Lovisa Hamrin träffades första gången för ett samtal om framtiden på ett café i stan en lördagsförmiddag. Då var det Lovisa som hade tagit initiativet till ett möte.

– En fågel hade viskat Pers namn i mitt öra, och även berättat en del om vad han åstadkommit, berättar hon.

– Vilka man gör resan ihop med är viktigt, fortsätter hon. Jag tror att man har större chans att nå långt om man har respekt för det. Efter att jag och Per hade träffats kom jag fram till att ”ödmjuk världsklass” är de ord som beskriver Per bäst. Med tanke på hans möjligheter där han var kändes det väldigt bra att han ville komma till oss.

Det var inte bara Lovisa som fick ett positivt första intryck. Per berättar att han ganska genast blev intresserad av Herenco.

– När man varit 18 år på samma ställe har man det ganska bra, alla vet vad man kan och vad man är bra på. Det är tryggt å ena sidan, samtidigt blev jag väldigt nyfiken på värmen i mitt och Lovisas samtal och hennes intresse för min bakgrund och vad jag vill göra i framtiden, berättar han.

– Jag blev också lockad av att jobba nära en sådan entreprenör som Lovisa är. Min första känsla var att det fanns en härlig atmosfär i Herenco, och det intrycket fanns kvar även efter att jag träffat andra nyckelpersoner i bolaget, inför mitt beslut.

“Min första känsla var att det fanns en härlig atmosfär i Herenco, och det intrycket fanns kvar även efter att jag träffat andra nyckelpersoner i bolaget.”

Vätterbygden som bas

Per Gerleman är 45 år och kommer ursprungligen från Taberg, strax utanför Jönköping. Han är numera bosatt i Habo med sin familj. I perioder under studietiden har han bott utomlands, i Mexiko, England och USA, och även i sin jobbroll har han rest, men hela tiden haft Jönköpingstrakten som bas.
För Lovisa var kopplingen till bygden en viktig pusselbit i sökandet efter rätt person för att driva Herenco Invest.

– Herenco har en tydlig lokal förankring och jag har kommit fram till att det där är en viktig drivfaktor även hos medarbetarna, säger hon.

Från bank-världen

Även Pers professionella erfarenheter har till stor del lokal förankring, vilket är passande för arbetet som ligger framför. Han läste internationell ekonomi på JIBS (Jönköping International Business School) och fick erbjudande om att börja på SEB som aktiemäklare efter studierna.

– Det var ju lite av en dröm när man kom från handelshögskolan, säger Per. Det här var under IT-eran, med extrema förhållanden på börsen som gjorde att arbetet var både spännande och roligt.

– Så småningom fick jag erbjudande om annan typ av tjänst med kundansvar, vilket kändes mer som att vara del av en lokal utveckling. Det gick bra och efter 5 år som kundrådgivare fick jag frågan om att bli gruppansvarig, berättar Per.

– Jag tvekade först, eftersom jag var yngst i gruppen och hade minst erfarenhet, men tänker såhär i efterhand att jag nog vann mycket på engagemang och inspiration.

Så småningom blev Per kontorschef på SEB i Jönköping och den senaste tiden har också inneburit att han varit med i bankens nationella ledningsgrupp där han sysslat med strategiska frågor och digitalisering.

– Den mesta tiden har jag ändå arbetat mot företag, berättar han.

– Vår bank har lånat ut pengar till entreprenörer. Jag har varit med i processen när bolagen köpts in, fast ur ett kreditperspektiv. Det är en erfarenhet som jag kommer ha nytta av i mitt nya jobb.

Nytt sätt att jobba

Arbetet med att bygga upp Herenco Invest är fortfarande i ett inledningsskede. Per har varit på plats i några veckor och han beskriver det han just nu sysslar med som ganska olikt sina tidigare erfarenheter.

– I en bank är man del av en koloss. Det finns beskrivningar för hur allt ska göras. Här finns en genomarbetad tanke och affärsplan, men det finns inga rutiner ännu, utan jag har själv fått komma med förslag på hur allt ska gå till.

Per berättar att han jobbar med investeringskriterier, affärsplan osv men också att hitta en deal flow.

– Jag tvivlade inte på att det skulle vara möjligt, men takten det sker i, och bemötandet när jag presenterar vilka jag företräder är över förväntan.

Jag har upplevt att vi är mer än välkomna. Vi har träffat många intressanta företag för att hitta dem vi har gemensamma värderingar med.

– Jag ser att vi behöver en bra prospekteringslista, men också bygga vårt eget varumärke, för att bli den naturliga affärspartnern i den här bygden.

“Jag tvivlade inte på att det skulle vara möjligt, men takten det sker i, och bemötandet när jag presenterar vilka jag företräder är över förväntan.”

Jobba långsiktigt

På Herenco är långsiktigheten en ständigt närvarande faktor. Kanske beror det i viss mån på att man har en lång historia bakåt. Lovisa förklarar att en viktig del av tanken med Herenco Invest också är att satsa långsiktigt.

– För att orka vara långsiktig är det viktigt att agera nu, betonar hon.

– Jag märker att det finns ett tydligt generationstänk på Herenco, säger Per. Och det finns ju även framtida generationer att ta hänsyn till. Det där är en bra koll – är det här något vi kan tänka oss att vara en del av även i nästa generation? På så sätt blir vi också långsiktiga. Vi behöver inte tvinga fram något snabbt, utan kan tänka att det riktigt vackra kommer längre fram.

– Fokus på utveckling och lärande är nödvändigt för att tänka långsiktigt, menar Lovisa. Utvecklingen blir aldrig färdig, den kommer alltid behöva fortsätta. Vi vill vara med och samskapa framtiden för de bolag vi vill jobba med. Vi kommer behöva avancera framåt med små, genomtänkte steg med hygglig puls och tillåta ett stort moment av lärande. Reflektionsutrymmet kommer vara viktigt.

“Är det här något vi kan tänka oss att vara en del av även i nästa generation? Genom att tänka så blir vi också långsiktiga.”

Herencos roll

Lovisa och Per ser båda att Herenco har mer än bara kapital att tillföra de bolag man går in i. Erfarenheten och nätverket man samlat på sig genom åren kan komma fler till nytta.

– Vi har många bolag och blir bättre och bättre på att ta tillvara alla goda exempel i koncernen, säger Lovisa.

– Det betyder att vi kan ge relevant stöd och vara bollplank i väldigt många frågor. Dessutom har vi erfarenheter av att hantera situationen när det inte går som det ska.

Man har redan ett stort nätverk men kommer också behöva bygga vidare på det i och med att man tar sig in på nya marknader, något som Per ser att det finns goda förutsättningar för.

Lovisa och Per beskriver Herenco som en grupp som älskar att utveckla bolag och inspireras av att hitta nya vägar framåt. Det finns en familjekänsla som man vill värna om. Lovisa konstaterar att Herenco hittills varit ett långt kafferep. Över 150 år. Alla är med och ibland kräver det att man tar i för att föra historien vidare. Utveckling sker hela tiden, inte minst när man stannar upp för en stund. Till exempel kan det vara över en kopp kaffe som nya kontakter knyts och blir en viktig del av vägen framåt.