Herenco presenterar

Herenco Invest

Långsiktiga investeringar i bolag med tillväxtpotential

Herenco Invest har som uppdrag att bredda Herencos utbud genom att gå in på nya marknader. På så sätt planerar vi långsiktigt och bidrar till Herencos framtid. Detta ger också meningsfullhet och nya insikter till hela organisationen. För våra intressenter betyder det ökad trygghet och en möjlighet att utvecklas i en miljö med unik potential.

 • Investeringskriterier

  • Egna produkter / tjänster
  • Marknadsmöjlighet
  • Äga kundrelationen
  • Skalbar affärsmodell
  • Finansiell ställning (underliggande lönsamhet)
  • Ledning / Entreprenörer (delade värderingar och samsyn på vision och affärsplan)
 • Herenco tillför

  • Strategisk plan
  • Ägardirektiv
  • Ledarskaps- och team-förståelse
  • Affärsutvecklingsförmåga
  • Överförande av ”best practices”
  • Industriellt nätverk
  • Identifiera och utveckla strategiska förvärvsmöjligheter