Herenco Akademin

Vilken del av utbildningen har varit mest givande för deltagarna? Och på vilket sätt kan innehållet i Herenco Akademin användas i de olika yrkesrollerna?

Målet med Herencos utbildningar är att få människor inom koncernen att växa. Möt några av deltagarna från våra bolag Emballator, Hagab, LA Leif Arvidsson och Herenco som deltagit i utbildningen.

Mikael Svensson
Teamledare för produktion – Emballator Metal Group

Få en större inblick i hur man kan tänka inom innovation och digitalisering.

Vad gör du på dagarna och vad är det roligaste med din roll?
Jobbar som stödfunktion i produktion, stöttar produktionspersonal, produktionsledare, planering, inköp med mera. Det är en bred roll med högt tempo och varierande uppgifter.

Vad har varit det mest givande under Herenco Akademin?
Mest givande hittills under Herenco Akademin har för mig varit att få träffa personer från andra Herenco-företag och få höra om deras företag och få en större inblick i hur man kan tänka inom innovation och digitalisering.

På vilket sätt kan innehållet i Akademin användas i din yrkesroll?
Innehållet i Akademin kommer vara till stor hjälp. Hela tiden tänka och agera efter Den gröna påsen.

Hur tror du att ditt område och roll kommer att utvecklas i framtiden?
Min förhoppning är att min roll kommer fortsätta att utvecklas med mer och större ansvar t.ex. projektledning, inköpsansvar och digitalisering.

Cecilia Sjölander
Ekonomiassistent/koordinator – Herenco

Hjärnan kickade genast igång för att se om det fanns något som går att applicera på det jag gör i mitt dagliga arbete.

Vad gör du på dagarna och vad är det roligaste med din roll?
I mina arbetsuppgifter ingår allt ifrån ekonomiska bitar, så som löpande redovisning, årsbokslut och löner till mer administrativa uppgifter så som ändringar hos Bolagsverket och inköp. De senaste månaderna har jag även jobbat med implementeringen av vårt nya HR-System. Ingen dag är den andra lik och det är det som gör att jag gillar mitt jobb så mycket.

Vad har varit det mest givande under Herenco Akademin?
Modulen om Innovation, digitalisering och AI-lösningar var väldigt intressant. Hjärnan kickade genast igång för att se om det fanns något som går att applicera på det jag gör i mitt dagliga arbete.

På vilket sätt kan innehållet i Akademin användas i din yrkesroll?
Jag tror att den största fördelen med Akademin är att vi bygger kontakter över bolagen och samtidigt får en inblick i både hur vi jobbar och med vad vi jobbar.

Hur tror du att ditt område och roll kommer att utvecklas i framtiden?
Jag tror att fler digitala lösningar kommer att komma, vilket säkert kommer att göra att uppgifter som är tidskrävande idag tar mindre tid. Den tiden kan då läggas på andra uppgifter istället.

Linn Leicht
Produktansvarig – Hagab

Att få träffa och höra intressanta ämnen från de olika ledande personerna inom Herenco.

Vad gör du på dagarna och vad är det roligaste med din roll?
Jag ansvarar för utvecklingsavdelningen på Hagab, vilket innebär allt ifrån att kolla på specifika lösningar på produkter till mer långsiktigt arbete kring vårt erbjudande. Det roligaste med mitt jobb är att det är så varierat, man får lösa både tydliga och komplexa problem samt utmaningen i att alltid förbättra sig och lära sig nytt.

Vad har varit det mest givande under Herenco Akademin?
Att få träffa och höra intressanta ämnen från de olika ledande personerna inom Herenco. Vilket ha lett till mycket inspiration och funderingar hur jag själv kan arbeta vidare med det i min roll och på mitt företag.

På vilket sätt kan innehållet i Akademin användas i din yrkesroll?
Den breddade kunskapen och verktygen kan användas till att förbättra arbetssätt både internt på min avdelning men även i andra delar av företaget.

Hur tror du att ditt område och roll kommer att utvecklas i framtiden?
Svårt att säga, men mer digitalt och mer kundfokuserat.

Henrik Gudmundsson
Teknisk chef – Emballator Tectubes Åstorp

Att få se mer av helheten inom Herenco och visionerna.

Vad gör du på dagarna och vad är det roligaste med din roll?
Arbetar med Teknik/underhållsfrågor samt en del utveckling på Åstorpsfabriken. Det roligaste är att få jobba med bredden, människor, felsökning, förbättringar och utveckling.

Vad har varit det mest givande under Herenco Akademin?
Att få se mer av helheten inom Herenco och visionerna.

På vilket sätt kan innehållet i Akademin användas i din yrkesroll?
Skapandet av kontakter och andra synsätt och idéer.

Hur tror du att ditt område och roll kommer att utvecklas i framtiden?
Mer digitalisering och med det följer ett förändrat underhåll. Teknikutvecklingen gör säkerligen att produktutvecklingen går fortare samt med en grönare prägel.

Sophie Adolfsson
Marknadsansvarig – Hagab

Ökad kunskap om Herencos syn på ledarskap.

Vad gör du på dagarna och vad är det roligaste med din roll?
Det roligaste med mitt jobb är variationen och möjligheten till att vara med och påverka, och utveckla. Det är många nya saker på gång för marknadsavdelningen på Hagab och det ska bli kul att nu snart äntligen presentera det jobb som gjorts under en lång tid. Mitt jobb innebär nära samarbete med sälj- och utvecklingsavdelningen på Hagab för att vi tillsammans som bolag ska leva upp till våra kunders behov och förväntningar.

Vad har varit det mest givande under Herenco Akademin?
Det har varit givande att träffa personer i koncernen, både deltagare och föreläsare. Lärorikt med nya insikter och perspektiv från kollegorna i koncernen.

På vilket sätt kan innehållet i Akademin användas i din yrkesroll?
Genom Akademin har jag fått ökad kunskap om Herencos syn på ledarskap vilket jag kommer kunna bära med mig länge i mitt arbetsliv.

Hur tror du att ditt område och roll kommer att utvecklas i framtiden?
Samhällets sätt att jobba med marknadsföring är i ständig utveckling, och för mig är det viktigt att konstant hålla utkik efter nya trender i branschen. Jag tror att bolags digitala närvaro blir viktigare och viktigare för varje år som går, även om det redan idag har en given roll i en välplanerad marknadsstrategi.