Historien är ständigt närvarande

Genom generationer

Historien är ständigt närvarande. Gör man den till sin och använder den som drivkraft och styrka står man stadigt med över 150 år i ryggen. Lovisa Hamrin är fjärde generationen företagsledare i familjeföretaget Herenco. Hon berättar om företaget och sina egna tankar med både värme och skärpa. Det handlar ofta om att vara på riktigt. Tydliga röda trådar löper genom samtalet, genom generationerna, genom företagets historia. Mycket landar i viljan att bidra och den ständiga rörelsen framåt.

Lovisa Hamrin berättar om företaget och sina egna tankar

Om samhällsbyggande
Att vilja bygga och påverka samhället där man befinner sig finns med sedan företagets början. Herman Hall var den som startade det som idag är Herenco. Han var en ung man som var frikyrklig i en tid då det var en rebellisk livssyn. 1865 gav han ut det första numret av Jönköpings-Posten, driven av en vilja att verka lokalt och förändra samhället han levde i genom att rapportera nyheter till Guds ära.

Mycket har hänt sedan dess. Med företaget och med samhället. Båda har sekulariserats och på senare år digitaliserats. Att ligga i framkant, ständigt flytta gränserna framåt är fortfarande lika aktuellt. Kvar finns också viljan att göra nytta.

Jag tänker mycket på hur vi kan tillföra något till platsen vi finns på, säger Lovisa. Att verka lokalt och fortsätta i samma anda som den rebell som är ursprunget, även om agendan ändrats. Jag tycker det är spännande att vi i det enkla kan dra vårt strå till stacken när det gäller samhällsbyggandet.

Samtalet handlar om att ha andra mål än att tjäna pengar, att drivas av en vilja att bidra och att vara följsam och byta spår när omgivningens behov ändras.

Vi vill vara till nytta. Det kan betyda att vi rör oss mellan olika branscher. Vi har på ganska kort tid breddat vårt utbud och bytt kunder. Vi försöker lyssna av behoven och hitta nya rörelser. Man behöver hitta sitt sätt att vara till nytta för omgivningen.

Om den Gröna påsen
Det var säkert en och annan av koncernens Vd:ar som undrande höjde på ögonbrynen när Lovisa vid en presentation plockade fram och delade ut 50 hemsydda gröna påsar med innehåll från naturen för att förtydliga det dokument som man tillsammans hade arbetat fram och döpt till Herencovägen.

Att formulera identitet och staka ut vägen framåt är ett viktigt arbete, där en av utmaningarna är att lyckas hålla det konkret och inte låta fina ord flyta ut och tappa sin betydelse. För Lovisa var det viktigt att få det att kännas ”på riktigt”.

Jag känner en tacksamhet över att ha fått vara med som en liten pinne i Herenco-bygget. Det här var ett sätt att göra det konkret. Jag tog hjälp av naturen att hitta bärare i form av hörnstenar, drivkrafter, bränsle och bärare av ledarskap.
Jag känner en tacksamhet över att ha fått vara med som en liten pinne i Herenco-bygget. Det här var ett sätt att göra det konkret.

Påsen finns med och på bordet lägger Lovisa upp fyra hörnstenar, plockade utmed Vättern, var och en med ett ord handskrivet med vit penna. Det står Lönsamhet, Kundfokus, Medarbetare och Samhälle. Påsen innehåller även träbitar och kottar med tydlig symbolisk betydelse. Det är en stark bild. Pedagogisk och väldigt analog. Antagligen är det mer effektivt än någonsin i en tid då allt annat presenteras digitalt.

Om partnerskap
Ordet kom ut naturligt i samtal om hur man skulle arbeta framåt. För Herenco är partnerskap ett ord som beskriver det som gör allra störst skillnad, möten mellan människor, samskapande och att ha kul tillsammans.

Våra viktigaste partners är våra kunder, där tror jag att vi kan göra störst skillnad.

Lovisa beskriver partnerskap som något ständigt pågående, viktigt och meningsfullt. Att berikas genom partnerskap kallar hon en form av lönsamhet. Alla har något att vinna på att skapa tillsammans och man kan komma ut på andra sidan med nya lösningar, tankar och upplevelser.

Det är spännande att fundera på vilka möten som vi ännu inte har genomfört, och som kan göra att vår resa tar en annan väg eller en annan färg.

Om lönsamhet
Lönsamhet kan handla om värdet av möten mellan människor, men naturligtvis handlar det också om ekonomi. Lovisa pratar om två sidor av lönsamhet. En vinst är ett slags kvitto och ett tydligt bevis på att man kan sina saker, men står också för något som hon tycker är ännu viktigare;

Att vara lönsam är att ha oberoendet, valfriheten att fortsätta med det du gör, men också att kunna få misslyckas i något du trodde på.
Med lönsamhet i botten skaffar du dig muskler att fortsätta framåt, det är en röd tråd i vår historia.
Omsorgen om våra kunder, medarbetarna och platserna vi finns på ska alltid finnas med som en extra drivkraft.

Om visionen
När Lovisa formulerar visionen för Herenco som ägarbolag handlar det på många sätt om just det som är både ursprunget och den röda tråden, att förvalta men också att förbättra. På ett sätt som gör att man kan fortsätta över flera generationer framåt.

Omsorgen om våra kunder, medarbetarna och platserna vi finns på ska alltid finnas med som en extra drivkraft, lägger hon till.