Våra värderingar hjälper oss att skapa värde

Som alla företag tampas vi med utmaningen att kommunicera våra värderingar och få dem att bli vägledande i hela organisationen. För att levandegöra de begrepp och tankar som utgör Herencos värdegrund togs för några år sedan fram en grön tygpåse innehållande alla de begrepp som är viktiga för oss, vart och ett skrivet på en sten, pinne eller kotte. Internt har Den Gröna Påsen blivit ett begrepp. Den har gjort oss bättre på att förstå, prata om och använda vår gemensamma värdegrund i vardagen. Att dess innehåll kommer från naturen passar väl med vår jordnära personlighet.

I påsen finns fyra grundstenar, fyra träpinnar som representerar vårt bränsle och vår energi, samt tre kottar som utgör vårt DNA. Tillsammans utgör de en helhet som hjälper oss att hålla oss på rätt väg och fortsätta skapa värde för våra kunder, medarbetare och de samhällen där vi verkar.

VI ÄR HÄR FÖR DIG

Vill du veta mer?

Kontakt