PacsOn består av 7 helägda väletablerade företag som säljer industriemballage, mjukpapper, kontorsmaterial m m. Gemensamt för bolagen är att de har en lång historia och stark lokal förankring. Den personliga kontakten med bolagets kunder är grundläggande i verksamheten och den höga kvalitén är ett riktmärke när det gäller såväl produkter som service.

7 st
Antal bolag
150 st
Antal anställda
711 Mkr
Ömsättning
Besök PacsOn webbplats