Hamhus är ett Herencoägt fastighetsbolag i Jönköping som verkar lokalt, centralt och brett, med fokus på samhällsfastigheter, kommersiella lokaler och kontor. Verksamhetens ambition är att växa genom förvärv och nyexploatering.

20 st
Antal Fastigheter
3
Antal anställda
52 Mkr
Ömsättning
Besök Hamhus webbplats
Helägt, drivs av Herenco Holdning AB.