Hamhus är ett fastighetsbolag i Jönköping som förvaltar ett 15-tal fastigheter. Man verkar lokalt, centralt och brett, med fokus på bostäder, kommersiella lokaler och kontor. Verksamhetens ambition är att växa genom förvärv och nyexploatering.

20 st
Antal bolag
3
Antal anställda
52 Mkr
Ömsättning
Besök Hamhus webbplats