Hallpressen är ett mediehus som varje utgivningsdag når långt över en kvarts miljon människor via drygt 15 titlar med prenumererade morgontidningar, gratistidningar och nyhetssajter. Hallpressland sträcker sig från Vänerns sydöstra strand till Älmhult längst ner i Småland.

5 st
Antal
524 st
Antal anställda
544 Mkr
Ömsättning
Besök Hallpressen webbplats