Hall Media är ett mediehus som varje utgivningsdag når långt över en kvarts miljon människor via drygt 18 titlar med prenumererade morgontidningar, gratistidningar och nyhetssajter.

Hall Medias räckvidd sträcker sig från Vänerns sydöstra strand till Älmhult längst ner i Småland.

5 st
Antal bolag
499 st
Antal anställda
528 Mkr
Ömsättning
Besök Hall Media webbplats