Emballator tillverkar metall- och plastförpackningar till bland annat livsmedel, färg och kemikalier. De är en viktig drivkraft för bättre förpackningar i hela kedjan från produktion till konsument och vidare in i återvinningskretsloppet. De bolag som ingår delar idén om förpackningar som gör livet enklare och har en gemensam värdegrund med varje bolags entreprenörskap som grundläggande drivkraft.

14 st
Antal bolag
834 st
Antal anställda
1842 Mkr
Ömsättning
Besök Emballator webbplats