Balco utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem som används vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Kunderna är bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.

Huvudkontoret tillsammans med produktionen ligger i Växjö med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland.

9
Antal
419
Antal anställda
1 200
Omsättning
Besök Balco webbplats
Delägt med styrelserepresentation.