Vår värld

Ständigt skapa framtid

Herenco är ett oberoende och familjedrivet ägarbolag som genom omsorgsfulla förvärv skapar, utvecklar och förädlar företag och varumärken. Vi finns till för att ständigt skapa en framtid för våra medarbetare, för nästa generations entreprenörer och för samhällena vi verkar i.

Helägda och delägda innehav

Att vårda grunden och vässa verktygen

Vad händer om man sätter ihop personer med olika erfarenheter från olika bolag för att diskutera värdegrundsfrågor? Allt från VD:ar till säljare, ekonomer och kundansvariga. I januari 2017 träffades representanter från koncernens bolag på Herencos huvudkontor i Jönköping. Trots olikheter är man överens om mycket. Man får aldrig bli nöjd. Däremot får man vara stolt över det man gör bra, det som är den gemensamma grunden för partnerskapet i Herenco.
Läs mer om Herencos partnerskapsträff