Vår värld

Ständigt skapa framtid

Herenco är ett oberoende och familjedrivet ägarbolag som genom omsorgsfulla förvärv skapar, utvecklar och förädlar företag och varumärken. Vi finns till för att ständigt skapa en framtid för våra medarbetare, för nästa generations entreprenörer och för samhällena vi verkar i.

Helägda och delägda innehav