Publikationer

Här hittar du Herencos publikationer i form av exempelvis ekonomiska redovisningar, rapporter och magasin. Dessa publiceras löpande och är tillgängliga för nedladdning i pdf-format.

Visa
Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2017

Ladda ner
Magasin

Herenco news nr 1 2018

Ladda ner
Årsredovisning

Herenco årsredovisning 2017

Ladda ner
Sustainability report

Sustainability report 2017

Ladda ner
Herencovägen

Herencovägen

Ladda ner
The Herenco way

The Herenco way

Ladda ner