Utvecklingschef

Som Produktionsutvecklingschef kommer du att arbeta både strategiskt, taktiskt och operativt med att utveckla produktionen hos de olika bolagen. Du arbetar nära verksamheterna tillsammans med respektive bolags VD och produktionschef. I rollen kommer du att arbeta stödjande och utvecklande med det dagliga i verksamheterna vad gäller underhåll, effektivitet och samordning. Samtidigt ansvarar du för framtagandet av produktionsstrategi med fokus på maskiner, underhåll och styrning. Du har en viktig roll vid nya investeringar där du bistår med sakkunskap samt ansvarar för att de är i linje med lagd strategi. Genom att initiera och genomföra olika utvecklings- och förbättringsprojekt ska du bidra till att bolagen är fortsatt framgångsrika. Att identifiera synergier och sprida ”best practice” är en naturlig del av arbetet.

För att lyckas i rollen har du gedigen erfarenhet från produktion och produktionsutveckling. Du har sannolikt en eftergymnasial utbildning inom området alternativt motsvarande erfarenhet. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet samt är van att arbeta tvärfunktionellt. Du förstår olika verksamhetsstrategier och prioriteringar och kan enkelt omvandla detta till konkreta insatser. Som person är du jordnära, självständig samt logisk och praktisk. Du har en god kommunikativ förmåga och förmedlar information på ett tydlig och enkelt sätt.

I denna rekrytering arbetar vi tillsammans med VEM AB som är specialiserade på rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar och kvalificerade specialister. Vi önskar din ansökan via vår hemsida www.vem.se senast 19 augusti. För mer information kontakta Lisa Florby eller Bo Arberg på 036-570 11 80.

Herenco är ett familjeföretag i fjärde generationen. Vi drivs av omsorg om samhällena vi verkar i och har ett synligt, personligt och engagerat ägarskap som skapar handlingskraft i vardagen för våra bolag. Tillsammans med våra 1,600 medarbetare skapar och säljer vi idag kundupplevelser för ca 3,5 mdr årligen. Verksamheten består av sex grenar: Emballator, PacsOn, Hall Media, Hamhus, Vättern Industrier och Herenco Invest.