Vättern Industriers affärsidé är att långsiktigt utveckla mindre och medelstora nischföretag genom del- eller helägarskap. Man har ett stort intresse för företag som har, eller är på väg att etablera, en ledande position inom sitt affärsområde. Gruppen består i nuläget av sex företag.

5 st
Antal bolag
87 st2
Antal anställda
300 Mkr
Ömsättning
Besök Vättern Industrier webbplats