PacsOn består av 12 väletablerade företag som säljer industriemballage, mjukpapper, kontorsmaterial m m. Gemensamt för bolagen är att de har en lång historia och stark lokal förankring. Den personliga kontakten med bolagets kunder är grundläggande i verksamheten och den höga kvalitén är ett riktmärke när det gäller såväl produkter som service.

10 st
Antal bolag
157 st
Antal anställda
748 Mkr
Ömsättning
Besök PacsOn webbplats