Vår värld

HERENCO – Partnerskap genom generationer

Herenco är ett ledande och oberoende familjedrivet ägarbolag. Vi drivs av omsorg om samhällena vi verkar i och har ett synligt, personligt och engagerat ägarskap som skapar handlingskraft i vardagen för våra bolag. Vi krånglar inte till det och vi gör det på riktigt.

Lovisa om visionen, partnerskap och framtiden

Läs mer om Herenco

Att vårda grunden och vässa verktygen

Vad händer om man sätter ihop personer med olika erfarenheter från olika bolag för att diskutera värdegrundsfrågor? Allt från VD:ar till säljare, ekonomer och kundansvariga. I januari 2017 träffades representanter från koncernens bolag på Herencos huvudkontor i Jönköping. Trots olikheter är man överens om mycket. Man får aldrig bli nöjd. Däremot får man vara stolt över det man gör bra, det som är den gemensamma grunden för partnerskapet i Herenco.

Våra affärsområden

Hej!

På Herenco är vi alltid på jakt efter nya spännande samarbeten. Vi letar intressanta bolag med bra människor som kan stärka våra befintliga affärer eller stå på egna ben.

Läs mer på Herenco Invest